Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Bạch Cư Dị
-
 白居易 
 Đông dạ văn trùng 
Nguyên tác

 冬夜聞蟲.
蟲聲冬思苦於秋,
 不解愁人聞亦愁。
 我是老翁聽不畏,
 少年莫聽白君頭。
 

Phiên âm

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu 
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu
Ngã thị lão nhân thính bất uý 
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

Dich thơ quốc âm

Tạm dịch tiêu đề  "Đêm đông nghe tiếng côn trùng" 

Đông , trùng rúc não hơn thu 
Người lì cách mấy cũng khù người đi 
Qua già nghe riết sợ chi ! 
Mấy Em lóm thóm lắm khi bạc đầu 

Laiquangnam dịch