Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Bạch Cư Dị
-
 Hạo ca hành
Nguyên tác

浩歌行 
天長地久無終畢, 
昨夜今朝又明日。 
鬢髮蒼浪牙齒疏, 
不覺身年四十七。 
前去五十有幾年, 
把鏡照面心茫然。 
既無長繩系白日, 
又無大藥駐朱顏。 
朱顏日漸不如故, 
青史功名在何處。 
欲留年少待富貴, 
富貴不來年少去。 
去複去兮如長河, 
東流赴海無回波。 
賢愚貴賤同歸盡, 
北邙塚墓高嵯峨。 
古來如此非獨我, 
未死有酒且高歌。 
顏回短命伯夷餓, 
我今所得亦已多。 
功名富貴須待命, 
命若不來知奈何。
 

Phiên âm

Hạo ca hành  [1]

1. Thiên trường địa cửu vô chung tất, 
2. Tạc dạ kim triều hựu minh nhật. 
3. Mấn phát thương lãng nha xỉ sơ, 
4. Bất giác thân niên tứ thập thất. 
5. Tiền khứ ngũ thập hữu kỉ niên, 
6. Bả kính chiếu diện tâm mang nhiên. 
7. Kí vô trường thằng hệ bạch nhật, 
8. Hựu vô đại dược trú chu nhan. 
9. Chu nhan nhật tiệm bất như cố, 
10. Thanh sử công danh tại hà xứ ? 
11. Dục lưu niên thiếu đãi phú quý, 
12. Phú quý bất lai niên thiếu khứ. 
13. Khứ phục khứ hề như trường hà, 
14. Đông lưu phó hải vô hồi ba. 
15. Hiền ngu quý tiện đồng quy tận, 
16. Bắc Mang trủng mộ cao tha nga! 
17. Cổ lai như thử phi độc ngã, 
18. Vị tử hữu tửu thả cao ca. 
19. Nhan Hồi đoản mạng Bá Di ngạ, 
20. Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa. 
21. Công danh phú quý tu đãi mạng, 
22. Mạng nhược bất lai tri nại hà ?
 

Dich sang thơ quốc âm

1. Trời cao đất rộng vô cùng tận
2. Đêm tàn sáng tới dẫn ngày qua 
3. Răng lay ,tóc nhuộm màu hoa 
4. Bốn mươi bảy tuổi còn là gì vui(!) 

5. Vài năm nữa năm mươi xuân sắc 
6. Sáng đối gương xanh mặt... còn run! 
7. Ví trời rì lại bằng thừng 
8. Lấy đâu thần dược... mà khuôn mặt hồng! 

9. Khuôn mặt hồng nay không giống trước, 
10. Công danh mình sử sách thấy đâu. 
11. Cố ghìm tuổi trẻ đợi giàu 
12. Giàu mà chầm chậm, trẻ đâu chịu chờ! ..

13. Như sông dài ngờ ngờ chảy thẳng 
14. Nhập biển xanh,nước chẳng qui hồi 
15. Sang, hiền, hèn, khó tiêu thôi 
16. Đỉnh cao, long huyệt táng vời vợi cao (!). [2]

17. Chả gì ta, đời nào ( +mô )chả thế 
18. Còn sống nhăn, lấy đế mà vui 
19. Như ta được thể cười vùi 
20. Bá Di chết đói,Nhân Hồi [3] chết non ! 

21. Vinh hoa đợi mệnh vuông tròn 
22. Mệnh mà chưa đến.. đừng hòng hơn thua (!)

Laiquangnam 

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa 

1-Tạm dịch tiêu đề  Hạo là chính đại, nhưng hạo hạo là mênh mông. Hạo ca hành là hát ca vang một bài hành, hay một bài hành chính "?" , bì này là đúc kết kinh nghiệm sống của bcdi khi đầy vinh nhục . Thôi thì theo laiquangnam bạn đừng dịch tiêu đề làm gì cho mắc công. Vui thôi mà . 

 2- Bắc Mang tên địa danhTàu .Trong câu 16, "Bắc Mang trủng mộ cao tha nga". Tạm dịch  "nắm Mồ trên núi Bắc mang cao chất ngất" . Người Tàu tin  và làm huyền thoại nhảm ,họ đồn lầm rằng nơi đây có lắm long huyệt,mã phát , ( Bắc Mang thật ra là nổng đất cao); hễ ai táng xác vào đó thì đường hậu vận cháu con sẽ "hảo hảo" . Do là dịa danh Tàu xa lạ nên laiquangnam lược bỏ trong bản dịch 

3-Nhân Hồi học trò  Khổng tử. BáDi ThúcTề là hai anh em ,nhân vật thời Thương tàn ,Chu lên của Tàu. Họ nhường ngôi cho nhau. Sau xấu hổ vì xúi vua Chu diệt vua Trụ . Hai ông thề không ăn gạo nhà Chu (vua mới ).Họ dắt nhau lên núi hái ra vi ( loài rau dại) ăn, rau không thay cơm được nên chết vì đói. Đặc trưng về phong cách rất đáng nể & dễ thương của Ba Tàu.