Trở Về   ]       [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Giả Đảo (793 – 865)

賈島

Nguyên tác

絕 句

二 句 三 年 得 ,
一 吟 雙 淚 流 。
知 音 如 不 賞 ,
歸 臥 故 山 秋 。

Phiên âm

Tuyệt Cú

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm nhi bất thưởng
Quy ngọa cố sơn thu

Ý thơ

Lời bàn tưng tửng của laiquangnam

© Tuyệt , không biết cái ÔngGià Giả Đảo này muốn nói gì. Cú là câu. Tuyệt, tuyệt là có một không hai hay tuyệt là cạn tàu ráo máng đây. Không biết ý ông là các câu thơ của ông quá hay "tuyệt cú mèo". Dĩ nhiên hay với ông rồi, thơ mình luôn là nhất, nhưng bạn ông đâu phải là ông nên họ "bất thưởng","chẳng hơi đâu" có khi lại là lẽ thường tình. Ôm hận. Hay là ông đang nói lời hờn dỗi, rồi phán câu "cạn tàu ráo máng" đây . .

© Câu 1: Khổ công mất ba năm để lập ngôn, chăm chút công phu

Câu 2: Mức độ sâu sắc của câu thơ ?.Một khi đã ngâm là hai hàng lệ chảy.

Câu 3: Đã là tri âm mà còn "bất". "bất thưởng" là cóc thèm đọc, đau quá. Chữ " bất" rất ăn tiền

Câu 4: Chỉ có núi rừng và mùa Thu cũ là nơi cho người thi nhân một chốn an bình .

© Âm cố là âm xuất sắc, cố () là cũ, như cố nhân.

Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương (Kiều)

Trong bối cảnh này thì sơn thu chính là cố hương của ông vậy.

Cố có lẽ với người Tàu, họ dùng rất đa dạng, đa ý. Mình là người Việt mà âm cố vẫn còn làm cho mình xét lại với chút bồi hồi. Câu "Quy ngọa cố sơn thu", có Quy (động từ ), ngọa (động từ ), cố (chỉ nói về "âm" trùng mà thôi ) (cố động từ, giam mình, gắn vào, ví dụ cầm cố) hay cố (động từ, nhìn lại,quan tâm đến, ví dụ cố vấn ) sơn thu ( mùa thu mang nét vẻ tỉnh mịch nhưng mạnh mẽ của núi. Núi thường mang ý và sự ẩn dụ, đó là nơi người ở ẩn, né phải sống trong xã hội chợ chiều.. Ố là là, chữ Tàu là thứ chữ vay mượn hơi đâu mà kỹ. Mới thấy chữ ký âm như dòng quốc ngữ Việt Nam là nhất, đủ cách nghĩ sao cho hay. Nhưng đâu quởn. Thơ của ông bà mình còn cả đống đang chờ, mà nay mình nói chuyện Đường thi. Đường phèn, ruồi bu. Đồ Khùng! Lại tưng tửng rồi!,

Dịch thơ quốc âm

Mình là người Quảng Nam, dịch với Âm sắc Quảng nam. Các bạn là dân Nam bộ, Bắc Bộ, Huế "chay" ,Quảng Trị, Quảng Bình thì cứ theo âm sắc của mình mà tới tới. Việt ngữ thêm phần sung mãn.Các bạn già > 60 , nay đang mang trong mình một di sản ngôn ngữ dân tộc xin đừng bỏ phí.

Đó là mục đích của bài viết này. Kính .lqn.

Tuyệt Cú

Ba năm ưng bụng đôi câu,
Một ngâm, một lúc lệ đâu hai hàng.
Tri âm lật bật vội vàng,
Chèo queo núi cũ bẽ bàng sắc thu .
Laiquangnam

" Lạm bàn bên lề "

Tri âm nhi bất thưởng, Đã là đôi bạn tri âm,tri kỷ vậy mà nay "lât lật vội vàng",lược lược cho qua,không thèm liếc một chữ. Thơ ta là máu là thịt ta, là tiếng lòng của ta. Bạn bè như thế đã là đoản hậu. Hắn là bạn tri âm , Thôi rồi, mình đụng thứ thiệt rồi. Quy ngọa cố sơn thu ,"Về, nằm, núi cũ hàng hàng sắc thu "

Chèo queo núi cũ bẻ bàng sắc thu. Đau quá !

Laiquangnam

2.Dzich nhanh tho+ Gia Ddao, tang ca^u:

   Ba na(m, dduoc ddo^i ca^u,
   Ddoc le^n, ro+i gio.t cha^u.
   Tri a^m kho^ng biet dde^n,
   Thoî ve^ na(`m nui xu+a..

Tha^n, DT, 04.00 sang.

Dịch nhanh thơ Giả Đảo tặng cậu :

Ba năm được đôi câu
Đọc lên rơi giọt châu
Tri âm không biết đến
Thôi về nằm núi xưa

Thân, Đặng Tiến, 04.00 sáng .

*Xin đọc thêm bài Độ Tang Càng, trên trang Vuông Chiếu của nhà thơ Luân Hoán.

Ngày VuLan nhớ thương Mẹ Già.
 

Một sáng chúa nhật tại quê người
Laiquangnam