Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Quỳnh Hải nguyên tiêu
 
Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, 
Y y bất cải cựu thuyền quyên 
Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc, 
Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên. 
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tản, 
Bạch đầu đa hận tuế thời thiên 
Cụng đồ liên nhứ dao tương kiến, 
Hải giác thiên nhai tam thập niên
Nguyễn Du 
Nguyên tiêu ở Quỳnh Hải 
Vườn hoang ngập ánh trăng thanh
Nguyên tiêu trăng vẫn lung linh thuở nào 
Một trời xuân đẹp xiết bao
Mà người lữ thứ dạ nào vui xuân 
Không nhà huynh đệ ly tan
Giận đời điên đảo năm năm bạc đầu 
Tạ lòng trăng đến tìm nhau
Ba mươi tuổi vẫn lao đao góc trời 
Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 15/2/2006) 
Xuân dạ
  Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim 
Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm
Ca quản lâu đài thanh tế tế 
Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm
Tô Đông Pha
Đêm xuân 
Đêm xuân một khắc ngàn vàng
Hương hoa thanh khiết mơ màng ánh trăng
Lầu cao vẳng tiếng ca ngâm
Vườn khuya vắng bóng giai nhân lặng buồn
Quỳnh Chi phóng dịch 
(9/2/2006)
Hoa phi hoa

Hoa phi hoa
Vụ phi vụ
Dạ bán lai
Triêu minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ dạ thì 
Khứ tự triêu vận vô mịch xứ

 Bạch Cư Dị
Hoa phi hoa
Là hoa mà chẳng phải hoa
Phải sương lan nhẹ âm ba mơ hồ ?
Chợt về nửa giấc tương tư 
Rồi như mây sáng viễn du cuối trời 
 Quỳnh Chi phóng dịch 
( 8/2/2006)

Điểu minh giản 
Nhân nhàn quế hoa lạc 
Dạ tĩnh xuân sơn không 
Nguyệt xuất kinh sơn điểu 
Thời minh xuân giản trung.
Vương Duy 
 
Chim kêu trong khe núi
Hoa rơi nhẹ bước thong dong 
Màn đêm thanh vắng mùa xuân giữa rừng 
Giật mình vừa thấy trăng non
Chim kêu vang giữa khe xuân vọng về 
Quỳnh Chi phóng dịch 
( 9/3/2006)

 Trở Về