Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Thường Nga  
Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm
Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm
Thường Nga ưng hối thâu kinh dược
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm
Lý Thương Ẩn
Thường Nga
Nến soi tường đá cung Hằng
Sông Ngân dần nhạt lặn cùng sao mai
Đêm đêm xanh thẳm biển trời
Thường Nga hối đã trộm bài thuốc tiên
Quỳnh Chi ( 13/9/2004 ) 
Vô đề
 
Trùng vi thâm há Mạc sầu đường
Ngoạ hậu thanh tiêu tế tế trường
Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng
Tiểu cô cư xử bổn vô lang
Phong ba bất tín lăng chi nhược
Nguyệt lộ thuỳ giao quế diệp hương
Trực đạo tương tư liễu vô ích
Vị phương trù trướng thị thanh cuồng

Lý Thương Ẩn

Không đề
Mạc Sầu trướng rủ màn che
Nằm nghe thanh vắng tư bề trong đêm
Mộng chi thần nữ cõi tiên
Tiểu cô nàng vốn tình duyên không màng
Ấu mềm sóng gió phũ phàng
Ai đem hương quế toả sương trăng này
Tương tư vơ vẩn đã hay
Vẫn không ngăn được sầu vây dại cuồng
Quỳnh Chi phóng dịch (15/11/2004)
Vô đề

Táp táp đông phong tế vũ lai
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi
Kim thiềm khiết tỏa thiêu hương nhập
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi
Giả Thị khuy liêm Hàn Duyện thiếu
Mật Phi lưu chẩm Ngụy Vương tài
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi

Lý Thương Ẩn
Không đề
 
Ngọn gió xuân đưa mưa bụi về
Hồ sen sấm nhẹ rền lê thê
Cóc vàng ngậm khoá lò hương toả
Hổ ngọc ghì giây giếng sau hè
Nàng Giả vén rèm mơ Hàn Duyện
Ngụy Vương trên gối mộng Mật Phi
Tình xuân chớ nở như hoa thắm
Tấc lòng cháy bỏng mối tình si

 II.

Mưa bay về với gió hiền
Hồ sen sấm động nhẹ rền gần xa
Hương trầm ngào ngạt khắp nhà
Chùa xa kín nước châm trà giếng khơi
Rèm hoa e lệ mỉm cười
Tú tài gối mộng mơ người tiên nga
Phượng hồng rực rỡ ngàn hoa
Mỗi thương mỗi nhớ làm ta nát lòng

Quỳnh Chi phóng dịch ( 27/6/2005)
Hạ nhật nam đình hoài tân đại
San quang hốt tây lạc
Trì nguyệt tiệm đông thượng . 
Tán phát thừa tịch lương , 
Khai hiên ngọa gian sưởng .
Hà phong tống hương khí , 
Trúc lộ tích thanh hưởng . 
Dục thủ minh cầm đàn , 
Hận vô tri âm thưởng 
Cảm thử hoài cố nhân , 
Trung tiêu lao mộng tưởng .
Mạnh Hạo Nhiên


Nỗi nhớ đêm hè

Nắng chiều vừa khuất núi tây 
Trăng lên chầm chậm sáng soi mặt hồ 
Gió đêm dịu mát thoảng đưa
Một mình một bóng thẫn thờ trước hiên 
Hương sen theo gió nhẹ lan
Giọt sương thánh thót trúc lâm vọng vào
Đã toan dạo khúc tiêu dao
Tri âm đâu để cùng nhau thưởng đàn 
Nhớ người nơi chốn xa xăm 
Chỉ còn trong giấc miên trường tìm nhau

Quỳnh Chi phóng dịch ( 2/8/2006)
 
Tống hữu nhân
Thuỷ quốc kiêm gia dạ hữu sương
Nguyệt hàn sơn sắc cộng thương thương
Thuỳ ngôn thiên lý tự kim tịch
Ly mộng yểu như quan tái trường
Tiết Đào
Tiễn bạn
Sương đêm ướt cỏ bên hồ
Trăng khuya lạnh lẽo núi mờ mờ xanh
Người rằng biên ải xa xăm
Thì xin được gửi theo chân mộng hồn
Quỳnh Chi phóng dịch 
( 18/6/2006 )

 

 Trở Về