Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Thái liên khúc nhị thủ  
Nhược Gia khê (*) bàng thái liên nữ
Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh
Phong phiêu hương duệ không trung cử

Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường

Lý Bạch 
(*) Nhược gia khê : nơi Tây Thi xưa kia giặt lụa 
Hai bài ca hái sen 
Hái sen nơi bến Nhược gia
Rộn ràng cười nói  trong hoa tiếng người
Bóng lồng đáy nước xinh tươi 
Gió đưa tà áo một trời ngát hương

Trên bờ dưới bóng thùy dương
Ngựa hồng thấp thoáng mấy chàng lãng du
Cuồng chân dẫm nát hoa mơ 
Ngoảnh nhìn lòng những xót xa ngậm ngùi 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 31/7/2006 ) 
Thái liên khúc
 
Kỳ I 
Ngô cơ Việt diễm Sở vương phi
Tranh lộng liên chu thuỷ thấp y
Lai thì phố khẩu hoa ngênh nhập
Thái bãi giang đầu nguyệt tống quy

Kỳ II
Hà diệp la quần nhất sắc tài
Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai
Loạn nhập trì trung khan bất kiến
Văn ca thuỷ giác hữu nhân lai

Vương Xương Linh
Bài ca hái sen
Bơi thuyền đến hái hoa sen
Mải đùa ướt cả áo xiêm lụa là
Hoa chào dẫn lối tiên nga
Tiễn đưa có bóng trăng ngà đầu sông

Lá sen lẫn với mầu quần
Hoa sen nở với giai nhân cùng cười
Trong hồ nhìn chẳng thấy ai
Bỗng nghe tiếng hát mới hay người vào

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 31/7/2006)

Thái liên khúc
Lăng hiệp oanh ba hà chiểm phong
Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông
Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu
Bích ngọc tao đầu lạc thuỷ trung
Bạch Cư Dị


Bài thơ hái sen

Hồ sen gợn sóng lao xao
Gió đưa thuyền nhỏ lạc vào rừng hoa
Cúi chào e lệ tiên nga
Lời chưa kịp ngỏ trâm ngà vuột rơi

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 28/7/2006)
 

 Trở Về