[  Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Trung thu  
Mộ vân thâu tận dật thanh hàn
Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn
Thử sinh thử dạ bất trường hảo
Minh nguyệt minh niên hà xứ khan ?
Đỗ Mục
Trung thu

Mây bay giá lạnh chiều tà
Trên sông Ngân Hán trăng ngà nhẹ trôi
Đời người được mấy đêm nay
Ngắm trăng thu tới rồi đây chốn nào

Quỳnh Chi phóng dịch ( 17/8/2006)

Trung thu nguyệt
 
Vạn lý thanh quang bất khả ty
Thiên sầu ích hận nhiễu thiên nhai
Thuỳ nhân lũng ngoại cửu chinh thú
Hà xứ đình tiền tận biệt ly
Thất sủng cố cơ quy viện dạ
Một phiên lão tướng thướng lâu thì
Chiếu tha kỉ thử nhân trường đoạn
Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri
Bạch Cư Dị
Trăng trung thu

Trăng soi muôn dặm xa khơi
Trần gian muôn nỗi sầu này thấu chăng
Biên cương lính thú lâu năm
Trước sân bao kẻ khóc thầm biệt ly
Thâm canh vò võ cung phi
Tướng già thất trận lầu khuya một mình
Trăng soi muôn nỗi đọan trường
Trăng xa có thấu cho chăng nỗi niềm

Quỳnh Chi phóng dịch ( 27/8/2006)

Trung thu vọng nguyệt
Trung đình địa bạch thụ tê nha
Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa
Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng
Bất tri thu tứ tại thùy gia
Vương Kiến
 
Ngắm trăng trung thu

Vườn khuya ngập ánh trăng ngà
Chim về tổ ấm mộng mơ trên cành
Sương thu lạnh lẽo âm thầm
Vương trên những cánh hoa vàng ngát hương
Trăng đêm nay sáng muôn phương
Nhà nhà vui ngắm trăng tròn trung thu
Ai người ruột rối tơ vò
Trăng khuya soi bóng sầu thu một mình ?

Quỳnh Chi phóng dịch ( 4/10/2006)


 Trở Về