Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Tô Tiễu Tiễu Mộ  
U lan lộ
Như đề nhãn
Vô vật kết đồng tâm
Yên hoa bất kham tiễn
Thảo như nhân
Tùng như cái
Phong vi thường
Thủy vi bội
Du bích xa
Tịch tương đãi
Lãnh thúy chúc
Lao quang thải
Tây lăng hạ
Phong xuy vũ
Lý Hạ 
Mộ  Nàng Tô

Giọt sương trên cánh hoa lan
Long lanh như nước mắt nàng họ Tô
Lấy gì gắn bó thiết tha 
Đôi lòng như một giờ xa ngàn trùng 
Làm sao ngắt gửi cho chàng
Bông hoa trong khói sương buồn tỏa dâng
Cỏ xanh quanh mộ làm giường
Cội thông làm trục xe lăn giữa trời
Gió làm xiêm áo nhẹ lay 
Nước trong làm chuỗi ngọc đeo quanh mình

Xe trôi nhẹ giữa khoảng không 
Đêm đêm chờ gặp người thương lại về
Nến huỳnh xanh biếc canh khuya
Mỏi mòn đêm lạnh não nề đợi ai 
Tây lăng quạnh quẽ mộ đài
Mây bay gió cuốn sụt sùi mưa sa

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 14/10/2006)
Vương Chiêu Quân
  Hán gia, Tần địa nguyệt 
Lưu ảnh chiếu Minh Phi. 
Nhất thuớng Ngọc Quan đạo 
Thiên nhai khứ  bất qui. 
Hán nguyệt hoàn tòng Đông Hải xuất 
Minh Phi tây giá vô lai nhật. 
Yên Chi trường hàn, tuyết tác hoa, 
Nga my tiều tụy một Hồ sa 
Sinh phạp hoàng kim uổng đồ họa, 
Tử lưu thanh trủng sử nhân ta. 
Lý Bạch

Vương Chiêu Quân

Trăng soi đất Hán, sang Tần
Trăng theo soi bóng Chiêu Quân cống Hồ
Một đi là mãi cách xa
Ngọc Quan cất bước lệ nhòa chia ly
Trăng đi rồi trăng lại về
Chiêu Quân thôi chẳng có khi hồi trào 
Đỉnh Yên hoa tuyết lạnh sao 
Mày ngài héo hắt vùi sâu cát Hồ
Không tiền cho kẻ vẽ hoa 
Danh thơm còn khiến lệ sa bao người

Quỳnh Chi phóng dịch 
(11/10/2006) 
Sương Nguyệt
Sơ văn chinh nhạn dĩ vô thiền
Bách xích lâu nam thủy tiếp thiên
Thanh nữ Tố nga câu nại lãnh
Nguyệt trung sương lý đấu thuyền quyên
Lý Thương Ẩn

Ánh Trăng Trong Màn Sương

Vừa nghe tiếng nhạn lưng trời
Đàn ve ngày hạ bặt lời ca vang
Lầu cao vút chạm tầng không
Chân mây tiếp với trường giang cuộn giòng 
Trăng in đáy nước bóng lồng
Thần sông Thanh Nữ lạnh cùng Hằng Nga 
Sương đêm bàng bạc lan xa
Ánh trăng hòa với sương sa.. Tuyệt vời !

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 12/10/2006) 
 
Thu Nguyệt 

Dạ sơ sắc thương nhiên 
Dạ thâm quang hạo nhiên 
Sảo chuyển tây lang hạ 
Tiệm mãn nam song tiền 
Huống thị lục vu địa 
Phức tư thanh lộ thiên .
Lạc diệp thanh sách sách 
Kinh điểu ảnh phiên phiên 
Tê cầm thượng bất ổn 
Sầu nhân an khả miên 

Bạch Cư Dị


Trăng Thu

Trăng vừa lên ánh trăng thanh 
Về khuya trăng tỏ trăng vằng vặc soi 
Ánh trăng rọi xuống thềm tây
Trước song dần cũng ngợp đầy ánh trăng 
Vườn rêu xanh mướt trăng thanh
Trăng thanh lóng lánh biếc xanh nền trời 
Lá thu xào xạc nhẹ rơi
Bóng chim hoảng hốt theo bầy vụt bay 
Trên cành chim chẳng an vui
Sầu thu dằng dặc ai người ngủ yên ? 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 16/10/2006)

 Trở Về