Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Thơ Quỳnh Chi
Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô
Bình minh tống khách Sở sơn cô
Lạc dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ

Vương Xương Linh
Tiễn Tân Tiệm nơi lầu Phù Dung

Đêm mưa lạnh lướt trên sông
Về Ngô
Để núi Sở buồn sáng nay
Hỏi thăm
Bạn cũ có người
Băng tâm hồ ngọc vẫn đầy
Xin thưa

Quỳnh Chi 
(1/3/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Thiên nhai

Xuân nhật tại thiên nhai
Thiên nhai nhật hựu tà
Oanh đề như hữu lệ
Vi thấp tối cao hoa

Lý Thương Ẩn
 

Cuối trời

Ngày xuân lưu lạc cuối trời
Cuối trời còn tiễn chiều rơi não nùng
Tiếng chim như có lệ lòng
Tưới dùm những đóa hoa buồn trên cao

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 25/2/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tương tiến tửu
Lưu ly chung
Hổ phách nùng
Tiểu tào tửu tích trân châu hồng
Phanh long pháo phượng  ngọc chi khấp
La bình tú mạc vi hương phong
Xuy long địch
Kích đà cổ
Hạo xỉ ca
Tế yêu vũ
Huống thị thanh xuân nhật tương mộ
Đào hoa loạn lạc như hồng vũ
Khuyến quân chung nhật mính đính túy
Tửu bất đáo lưu linh phần thượng thổ
Lý Hạ
Mời rượu
Chén lưu ly chuốc rượu nồng
Dốc thùng rượu nhỏ giọt hồng trân châu
Nướng rồng quay phượng nhắm nào !
Màn thêu trướng rủ ngạt ngào mùi hương
Sáo rồng trống rắn dập dồn
Lưng ong múa hát nhe răng trắng nhờ ..
Tuổi xuân tàn với ngày qua
Hoa đào tan tác như mưa trong chiều
Vui say túy lúy hết ngày
Kẻo không rượu uống nay mai dưới mồ
 
Quỳnh Chi phóng dịch 
(21/2/2007)
 
 
Đề Hạc Lâm tự

Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng sơn
Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn

Lý Thiệp


Thăm chùa Hạc Lâm

Mê tâm
Quanh quẩn ngày tàn
Chợt nghe xuân hết
Vội vàng lên non
Trúc lâm thiền tự gặp tăng
Nghe kinh
Mới được tịnh tâm nửa ngày

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 4/3/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Tuyệt cú

Trì nhật giang san lệ
Xuân phong hoa thảo hương
Nê dung phi yến tử
Sa noãn thụy uyên ương

Đỗ Phủ
 

Tuyệt cú

Xuân về non nước đẹp tươi
Gió đưa hương ngát muôn loài cỏ hoa
Đất mềm, én lượn gần xa
Uyên ương cát ấm trên bờ ngủ say


Quỳnh Chi phóng dịch 
( 1/3/2007)

1-Thanh bình điệu tam thủ
I
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần-Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao-đài nguyệt hạ phùng
II
Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thùy đắc tự,
Khả lân Phi Yến ỷ tân trang.
III
Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm-Hương đình bắc ỷ lan can
 
Lý Bạch


Thanh  bình điệu

I
Mây bay tưởng vạt áo nàng
Mẫu đơn gợi nhớ dung nhan diễm kiều
Sương long lanh gió dập dìu
Người tiên Quần Ngọc, Dao đài dưới trăng
II
Giọt sương thơm đóa mẫu đơn
Nhọc lòng Tương đế Vu Sơn mộng về
Hán cung ai kẻ sánh bì
Thương cho Phi Yến phải về điểm trang
III
Vui vầy quốc sắc thiên hương
Quân vương đẹp ý cũng luôn mỉm cười
Sầu xuân theo gió thoảng bay
Trầm Hương đình ghé lại ngồi bên hiên
Quỳnh Chi phóng dịch 
( 25/4/2007)
 
Mạn hứng kỳ nhị

Thủ thực đào lý phi vô chủ
Dã lão tường đê hoàn thị gia
Kháp tự xuân phong tương khi đắc
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa

Đỗ Phủ
Mạn hứng (2)

Mận đào phải có chủ trồng
Tường vây dẫu thấp bên trong cũng nhà
Gió xuân như giỡn mặt ta
Đêm khuya tới bẻ cành hoa trong vườn

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 28/4/2007)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mạn hứng kỳ tam

Thục tri mao tế tuyệt đê tiểu
Giang thượng yến tử cố lai tần
Hàm nê điểm ố cầm thư nội
Canh tiếp phi trùng đả trứ nhân

Đỗ Phủ


Mạn hứng (3)

Đã biết lều thơ rất nhỏ thôi
Lũ én trên sông cứ tới hoài
Văng bùn dơ cả đàn cùng sách
Còn va ruồi muỗi vấp phải người !

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 28/4/2007)

 
 

          Trở Về   ]   [ Tác giả ]