Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Xuân ca 

Mạch đầu dương liễu chi ,
Dĩ bị xuân phong xuy .
Thiếp tâm chánh đoạn tuyệt,
Quân hoài na đắc tri 

Quách Chấn
Xuân ca
Đợi ai cành liễu bên đường
Mỏi mòn năm tháng gió xuân lại về 
Dặn lòng đừng nhớ thương chi
Biết người còn giữ lời thề sắt son ? 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 19/5/2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Xuân mộng 
Đỗng phòng tạc dạ xuân phong khởi
Diêu ức mỹ nhân Tương giang thủy
Chẩm thượng phiến thời xuân mộng trung
Hành tận Giang Nam sổ thiên lý 
Sầm Tham
Giấc mộng đêm xuân 
Đêm xuân gió lọt phòng không
Nhớ ai nơi chốn Tương giang xa vời 
Chỉ trên gối mộng phút giây 
Giang Nam ngàn dậm tìm người trong mơ
Quỳnh Chi phóng dịch (4/52007) 

 

Tây cung xuân oán

Tây cung dạ tĩnh bách hoa hương
Dục quyển châu liêm xuân hận trường
Tà bão Vân Hòa thâm kiến nguyệt
Lung lung thụ sắc ẩn Chiêu Dương

Vương Xương Linh


Nỗi oán đêm xuân ở hậu cung

Trăm hoa ngào ngạt hương đêm
Vén rèm xót nỗi xuân miên lạnh lùng
Ôm đàn lặng ngắm trăng trong
Lầu ai thấp thoáng sau hàng cây thưa

Quỳnh Chi phóng dịch ( 4/5/2007) 
 
 
Xuân Tứ

Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng
Đào hoa lịch loạn lý hoa hương
Xuân phong bất vị xuy sầu khứ
Xuân nhật thiên năng nhạ oán trường

Giả Chí


Xuân tứ 

Cỏ non xanh, búp liễu vàng
Hoa xuân nở rộ tỏa hương mận đào
Gió xuân chẳng đuổi cơn sầu
Ngày xuân thêm gợi xiết bao hận lòng

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 4/5/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Xuân từ

Tân trang nghi diện hạ châu lâu
Thâm tỏa xuân quang nhất điện sầu
Hành đáo trung đình sổ hoa đóa
Tình đình phi thướng ngọc tao đầu 

Lưu Vũ Tích


Bài ca xuân 

Điểm trang lại, bước xuống lầu
Bấy lâu cung cấm âu sầu tuổi xuân
Vườn xuân vui đếm từng bông 
Chuồn chuồn bay đậu lên trâm cài đầu 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 15/3/2007)

 

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]