Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Tương Tiến Tửu (*)

Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát
Triều như thanh ti mộ thành tuyết
Nhân sanh đắc ý tu tận hoan
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sanh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sầm phu tử 
Đan Khâu sanh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
Đãn nguyện trường túy bất dụng tỉnh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
Trần Vương tích thời yến Bình Nhạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiễn
Kính tu cô thủ đối quân chước
Ngũ hoa mã 
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu

Lý Bạch
(*) chép theo bản của " Đường thi giám thưởng từ điển " , nxbThượng Hải từ điển xuất bản, 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mời rượu 

Này anh, anh chẳng thấy sao
Hoàng Hà sông nước trên cao thượng nguồn
Trôi xuôi về tới biển Đông
Không bao giờ nữa còn mong trở về ! 
Thấy chăng có kẻ sầu bi
Lầu cao thơ thẩn tìm gì trong gương
Sáng còn xanh mướt tơ vương
Chiều hôm thôi đã tuyết sương bạc đầu
Đang đắc ý hãy vui nào
Bóng trăng đừng để soi vào chén không
Trời cho tài trí để dùng
Ngàn vàng dẫu hết lại còn kiếm ra 
Mổ dê bò, hãy hoan ca 
Cạn ba trăm chén mừng ta họp đoàn 
Bác Sầm này với bác Đan 
Rượu mời uống mãi chớ dừng chén nghe !
Tặng người hát một bài ca
Lắng tai xin hãy vì ta nghe cùng
Thức ngon chiêng trống chẳng cần
Miễn là say khướt xin đừng tỉnh ra
Thánh hiền ..chết cũng buồn so
Lưu danh kim cổ tửu đồ mà thôi 
Trần Vương xưa mở tiệc vui
Rượu ngon bạc vạn rót thôi thỏa lòng
Thì ta than túng sao đành
Phải mua ngay để đãi anh chén này
Đây ngựa gấm với áo cừu 
Gọi con rượu quý đổi mau đem về
Rồi ta lại cùng cạn ly
Sầu thiên thu hãy quên đi 
Xin mời !

Quỳnh Chi phóng dịch ( 26/1/2008) 

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]