Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Trường Tín thu từ kỳ 1 

Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng, 
Châu liêm bất quyển dạ lai sương. 
Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc, 
Ngoạ thính Nam Cung thanh lậu trường 

Vương Xương Linh 


Khúc hát mùa thu ở Trường Tín 

Lá thu bên giếng úa vàng 
Rèm châu chẳng cuốn đêm sương lạnh lùng 
Nhạt phai gối ngọc làn hương 
Nằm nghe giọt điểm canh trường Nam cung 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 10/10/2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mộ thu độc du Khúc giang 

Hà hoa sinh thời xuân tình sinh, 
Hà diệp khô thời thu hận thành. 
Thâm tri thân tại tình trường tại. 
Trướng vọng giang đầu giang thuỷ thanh 

Lý Thương Ẩn 
Cuối thu một mình dạo chơi sông Khúc 

Xuân sang sen nở yêu đời 
Lá sen khô cuối thu người giận nhau 
Tình còn vương vấn dài lâu 
Buồn trông nghe tiếng sông sâu chảy về 

Xuân sang sen nở tình ai 
Cuối thu lá úa chia tay giận hờn 
Nợ tình duyên kiếp vấn vương 
Vẳng nghe tiếng nước sông buồn chảy xuôi 
Quỳnh Chi phóng dịch (11/10/2009) 

 

Tịch Dương lâu 

Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu, 
Thượng tận Trùng Thành cánh thượng lâu 
Dục vấn cô hồng hướng hà xứ, 
Bất tri thân thế tự du du. 

Lý Thương Ẩn 
 

Lầu Tịch Dương

Trời buồn liễu ủ mặt hoa 
Trùng Thành leo mãi lên tòa gác cao 
Hỡi chim tung cánh phương nào 
Chẳng màng danh phận tiêu dao vẫy vùng 

Quỳnh Chi  phóng dịch ( 8/11/2009) 

 


Thu nhật vãn tứ 

Đồng cận nhật linh lạc 
Vũ dư phương tịch liêu 
Chẩm hàn Trang điệp khứ 
Song lãnh dẫn huỳnh tiêu 
Thu thích cầm tương tửu 
Vong danh mục dữ tiều 
Bình sinh hữu du cựu 
Nhất nhất tại yên tiêu 

Lý Thương Ẩn 

Cảm nghĩ lúc cuối thu 

Hoa rơi lá rụng tiêu điều 
Sau cơn mưa đổ bóng chiều buồn rơi 
Mộng tàn lạnh ngắt gối mây 
Song khuya quạnh quẽ mờ phai ánh huỳnh 
Đàn ca cờ rượu tuỳ mình 
Chăn trâu đốn củi quên danh hão huyền 
Bạn xưa một thuở giao tình 
Bây giờ vinh hiển thôi đành cách xa 

Quỳnh Chi  phóng dịch ( 26/11/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cô nhạn

Cô nhạn bất ẩm trác 
Phi minh thanh niệm quần 
Thùy liên nhất phiến ảnh 
Tương thất vạn trùng vân 
Vọng tận tự do kiến 
Ai đa như canh văn 
Dã nha vô ý tự 
Minh táo tự phân phân 

Đỗ Phủ 
Cánh nhạn lạc đàn 

Lạc đàn chẳng uống chẳng ăn 
Mải bay mãi gọi bốn phương tìm bầy 
Ai thương cánh nhạn  lẻ loi 
Lạc nhau trên vạn tầng mây chập chùng 
Chừng như dõi chốn xa xăm 
Nghe như ai oán khóc than gọi bầy 
Vô tình lũ quạ trên cây 
Cũng kêu inh ỏi khắp ngoài đồng hoang 

Quỳnh Chi  phóng dịch ( 12/11/2009) 

Ẩm tửu ( kỳ thất) 

Thu cúc hữu giai sắc 
Ấp lộ xuyết kỳ anh 
Phiếm thử vong ưu vật 
Viễn ngã di thế tình 
Nhất thương tuy độc tiến 
Bôi tận hồ tự khuynh 
Nhật nhập quần động tức 
Quy điểu xúc lâm minh 
Khiếu ngạo đông hiên hạ 
Liêu phục đắc thử sinh 

Đào Uyên Minh 

Thơ uống rượu 
( Bài 7) 

Thu sang hoa cúc màu tươi 
Đẫm sương lóng lánh, giơ tay hái về 
Thả trong chén rượu quên đi 
Thế gian những chuyện thị phi thường tình 
Nâng ly ta uống một mình 
Uống cho cạn chén nghiêng bình thì thôi 
Muôn loài lặng lẽ chiều rơi 
Về rừng chim chóc cùng bầy kêu sương 
Nghêu ngao hát dưới mái đông 
Kiếp này vui hưởng ơn lành trời cho 

Quỳnh Chi  phóng dịch ( 15/11/2009)


Trùng túc Phong Kiều 

Bạch phát trùng lai nhất mộng trung 
Thanh sơn bất cải cựu thời dung 
Ô đề nguyệt lạc Hàn San tự 
Y chẩm do thính bán dạ chung 

Trương Kế 


Lại đến Phong Kiều

Lại về đây ngỡ trong mơ 
Núi còn xanh biếc người xưa bạc đầu 
Quạ kêu trăng xế canh thâu 
Chuông chùa xa vẳng gối đầu lặng nghe 

Quỳnh Chi  phóng dịch (27/11/2009) 

Trở Về   ]   [ Tác giả ]