Trở Về   ]  [ Tác giả ]

Vọng nguyệt

Vị viên thường hận tựu viên trì 
Viên hậu như hà dịch tựu khuy 
Tam thập dạ trung viên nhất dạ 
Bách niên tâm sự tổng như kỳ 

Song Ik Pil ( Tống Dực Bật 1534 - 1597 )
Trông trăng 

Trăng khuyết mãi chẳng chịu đầy
Mới vừa tròn đã vội vơi khuyết dần 
Ba mươi đêm được một lần 
Trăm năm tâm sự có mong được ngày ..?

Quỳnh Chi phóng dịch (23/9/2010)

Tĩnh trung nguyệt
Sơn tăng bần nguyệt sắc 
Tịnh cấp nhất bình trung 
Đáo tự phương ứng giác
Bình khuynh nguyệt diệc không 
I Gyu Bo ( Lý Khuê Báo 1168-1241 )
Ánh trăng dưới giếng

Nhà sư xuống núi tìm trăng
Múc trăng đáy nước cất trăng vào bình
Về chùa một lúc chợt quên
Bình nghiêng còn biết đâu tìm dấu trăng 

Quỳnh Chi phỏng dịch (24/9/2010)


Nguyệt dạ văn Tử Quy 

Tịch mịch tàn tiêu nguyệt tự ba 
Không san đề biến nại minh hà 
Thập niên thống khốc cùng đồ lệ 
Dữ nhĩ chu thần huyết thục đa 

I Gyu Bo ( Lý Khuê Báo 1168-1241 )
 
Đêm trăng nghe tiếng Tử Quy (1)

Đêm tàn lặng lẽ trăng lan
Khắp trời đồi núi tiếng than não nùng 
Mười năm khóc cạn lệ lòng 
Chỉ còn huyết lệ hoen vành môi khô

 
Quỳnh Chi phỏng dịch ( 24/9/2010)
(1) chim cuốc

Thu dạ vũ trung
Thu phong duy khổ ngâm 
Thế lộ thiểu tri âm 
Song ngoại tam canh vũ 
Đăng tiền vạn lý tâm 
Choe Chi Won (Thôi Trí Viễn 857--? ) 
Mưa trong đêm thu

Gió thu than vãn một mình
Đường đời được mấy tri âm bạn cùng 
Nửa đêm mưa đổ ngoài song
Trước đèn soi vạn lý tình ngổn ngang

Quỳnh Chi phỏng dịch (23/9/2010)

Trở Về   ]  [ Tác giả ]