Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Hạ vân đa kì phong 

Bạch nhật đương thiên trung 
Hạ vân tự tác phong 
Tăng khán nghi hữu sát 
Hạc kiến hận vô tùng 
Điện ảnh tiều đồng phủ 
Lôi thanh ẩn tự chung 
Thùy vân san bất động 
Phi khứ tịch dương phong 

Cheong Ji Sang (Trịnh Tri Thường  ?-1135)
Mây mùa hạ

Giữa trời đang buổi trưa hè
Mây đùn thành đỉnh núi che kín trời 
Sư tưởng có chùa trên mây
Hạc hờn chẳng thấy bóng cây thông nào 
Chớp lòe sáng rìu lão tiều 
Sấm rền át cả chuông chiều chùa xa 
Ai bảo núi nằm im rơ
Gió chiều đã thổi bay vù ..còn mô

Quỳnh Chi phóng dịch ( 8/7/2011) 

Sơn cư 

Xuân khứ hoa do tại 
Thiên tình cốc tự âm 
Đỗ quyên đề bạch trú 
Thủy giác bặc cư thẩm 

 I InRo ( Lý Nhân Lão 1152-1220)
Ở núi

Xuân tàn hoa vẫn còn tươi
Trời xanh dưới lũng bóng cây chập chờn 
Giữa trưa một tiếng chim buồn 
Mới hay thủy tận sơn cùng là đây 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 6-2011) 

 

Yên tự vãn chung 

Thiên hồi thạch kính bạch vân phong 
Nghiêm thụ thương thương vãn sắc nùng 
Tri hữu liên phường tàng thúy bích 
Hảo phong xuy lạc nhất thanh chung

I In Ro (Lý Nhân Lão 1152-1220 )
Tiếng chuông chùa trong ráng chiều

Quanh co đường khuất trong mây 
Rừng chiều xanh thẫm bủa vây chập chùng
Biết có chùa đẹp ở trong 
Gió lành đưa tiếng chuông ngân vọng về

Quỳnh Chi phóng dịch (4/7/2011)

Tiểu vũ 

Tế vũ mông mông ám tiểu thôn 
Dư hoa điểm điểm lạc không viên 
Nhàn cư thặng đắc du nhiên hứng 
Hữu khách khai môn khứ bế môn

I Seak ( Lý Sắc 1328-1396) 
 
Mưa bụi

Màn mưa mờ phủ thôn làng
Hoa rơi man mác vườn không vắng người 
Thưởng nhàn thong thả dạo chơi
Khách đến mở cửa, về rồi cài then

Quỳnh Chi phóng dịch (4/7/2011) 

Tăng phòng 

San bắc san nam tế đạo phân 
Tùng hoa hàm vũ lạc phân phân 
Đạo nhân cấp tỉnh quy mao xá 
Nhất đới thanh yên nhiễm bạch vân 

I Sung In ( Lý Sùng Nhân 1349-1392) 
Tăng phòng

Quanh co đường núi chập trùng
Rắc đầy những cánh hoa tùng đọng mưa
Thầy múc nước giếng về chùa
Khói lam chiều tỏa nhạt mờ trong mây

Quỳnh Chi phỏng dịch (4/7/2011)

Vịnh vong 

Thế nhân giai vong ngã 
Tứ hải nhất thân cô 
Khởi duy thế vong ngã 
Huynh đệ diệc vong dư 
Kim nhật phụ vong ngã 
Minh nhật ngô vong ngô 
Khước hậu thiên địa nội 
Liễu vô thân dữ sơ 

I Gyo Bo (Lý Khuê Báo  1168-1241)
Quên

Người đời ai cũng quên tôi
Mình tôi chiếc bóng đơn côi giữa đời
Quên tôi đâu chỉ người đời
Đến anh em cũng quên tôi nữa là
Nay mới chỉ vợ quên ta 
Mai ta cũng chẳng nhớ ra chính mình
Giã từ trời đất mông mênh
Thân sơ chẳng có, một mình ra đi 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 8/7/2011)