Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Dạ vũ 

Hữu ước bất lai tiêu tiễu nhiên
U song nguyệt ám vũ như yên
Tàn thư yểm miễn đăng súy diệt
Điểm tích thanh trung độc tự miên

Kashiwagi Jotei (1763-1819)
Mưa đêm

Đêm mưa lặng lẽ đợi chờ
Hẹn rồi chẳng đến trăng mờ bên song
Màn mưa mờ ảo khói sương 
Khép trang sách đọc dở dang hãy còn..
Hà hơi tắt ngọn đèn chong 
Ngủ quên trong tiếng thì thầm mưa rơi

Quỳnh Chi phóng dịch (19/12/2013)

Akizuki ni tou

Độ xuân độ hạ chỉ kim thu 
Như kính như hoàn bản thị câu
Vị vấn vị tằng thất chung thủy
Bị phù vân yểm hướng tây lưu 

Sugawara no Michizane (845-903)
Hỏi trăng thu

Xuân tàn hết hạ sang thu
Trăng non như lưỡi câu xưa một thời 
Nay thành gương sáng, tròn đầy 
Thủy chung biết có được hoài mãi chăng 
Trăng trôi dưới lớp mây giăng
Hay là trăng bị đầy sang non đoài ?

Quỳnh Chi phóng dịch (16/12/2013)
Tsuki ni kawarite tou

Minh phát khuê hương bán thả viên
Tam thiên thế giới nhất chu thiên
Thiên hồi huyền giám vân tương tễ
Duy thị tây hành bất tại thiên

Sugawara no Michizane (845-903)
Nói thay trăng

Cung trăng ngào ngạt cỏ hoa
Tam thiên thế giới vừa qua một vòng
Khuôn trăng đầy đặn rỡ ràng
Gương trời huyền diệu mặc lòng chuyển xoay
Mây đùn rồi sẽ tan ngay
Trời tây dạo gót, ai đầy chi mô ... 

Quỳnh Chi phóng dịch (16/12/2013)

Thu

Nhai phân phù trẩm cánh môn thùy
Thu lai ám bội khách cư bi
Lão tùng song hạ phong lương xử
Sơ trúc li đầu nguyệt lạc thì
Bất giải đàn cầm kiêm ẩm tửu
Duy kham tán Phật thả ngâm thi
Dạ thâm sơn lộ tiều ca bãi 
Thù hận lân kê báo hiểu trì

Sugawara no Michigane (845-903)
Mùa Thu

Số long đong biết hỏi ai 
Thu về đất khách buồn ơi là buồn
Gió đưa bên cửa cành thông
Trăng khuya lẩn khuất sau vòm trúc xa
Rượu đàn chẳng giải sầu ta
Tụng kinh, thi phú ngâm nga đỡ buồn 
Tiếng hò đốn củi đã ngừng 
Sao gà chưa chịu gáy vang..Trễ rồi ... 

Quỳnh Chi phóng dịch (8/12/2013)