Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]              [ Trang Chủ  ] 
__________________________________________________________________________________
 
 
Đỗ Đức Thu
(1909 - 1979)

Sinh 1909, quê làng Mọc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thuở nhỏ học ở Thái Bình, học trung học ở Hà Nội, bỏ học sau vụ bãi khóa để tang nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Truyện ngắn " Ba " của ông được giải thưởng khuyến khích của Tự lực văn đoàn năm 1935. Sau 1954, Đỗ Đức Thu sống cuộc đời viên chức tại Sài Gòn và mất năm 1979.

Những tác phẩm chính: Vỡ lòng (tiểu thuyết 1940, có in phụ mấy truyện ngắn), Bốc đồng (tiểu thuyết, 1942), Nhà bên kia (tập truyện ngắn, 1942), Đứa con (tiểu thuyết, 1945)... 

01. Tình xưa 02. Nỗi buồn của cô Lê 03. Một người ốm
04. Số đông con 05. Đám ma Lý Toét 06. Gặp gỡ
07. Ba 08. Nhà bên kia  09. Nước, ba ông
10. Một ý nghĩa của đời người 11. Đi chơi Tết 12. Một cuộc bút chiến
13. Anh Thuỳ 14. Những nỗi bực mình 15. Thả thia lia
16. Gác cho thuê

Trở Về   ]