Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]                [ Tác giả  ]

Laiquangnam giới thiệu
Cao Bá Quát –
 高伯适

Trong bài Quá Dục Thuý Sơn trước đây, Cao thi bá đã cấy lời ước tốt đẹp của mình vào mây nước mang rải cho mọi con dân nước Việt trên khắp thế gian này. Không tin tưởng lắm khi nhờ "mây nước" hoàn thành sứ mệnh, Cụ nghĩ rằng xưa nay " ước thì cho có ước vậy mà! " không biết trời đất có chịu chiều lòng người. Lần này cụ xoắn tay áo và tiến hành hai bước đi. Hành động của bậc trí thường cụ thể, cẩn thận và thực tế không hồ đồ, nông nổi như đa phần trí thức đàn anh chúng ta.  Bước một : "Trồng mai"  & Bước hai:"giúp người miếng khi đói"

Xin mời Khách thơ

-o0o0o- 
Bước một
栽梅 
Tải mai 

Nguyên Tác 

栽梅 

試將梅籽擲山間 
一握清資寄碧巒 
記守來時春色好 
與人工作畫圖看 

Phiên âm :
Tải mai

Thí tương mai tử trịch sơn gian,
Nhất ác thanh tư ký bích loan.
Ký thủ lai thời xuân sắc hảo,
Dữ nhân công tác hoạ đồ khan.

Chú vài và từ tạm dịch nghĩa 
Trồng mai

Thử cầm hạt mai ném lên khoảnh núi
Một nắm tư cách thanh tao gởi lên đá xanh
Nhớ kỹ sau này sắc xuân thắm
Cấp cho người xem bức tranh khéo dựng

Dịch thơ quốc âm
01
Thử ném hạt mai vào khoảnh đá
Thanh tao một nắm gởi non xanh
Mai nầy cố nhớ khoe xuân sắc
Cảnh đẹp người người tranh ngắm tranh.
Laiquangnam
02
Trồng mai

Ném một vốc hạt mai vào đá,
Ươm đầu non giống lạ thanh tao.
Sắc xuân khoe đẹp chừng nào...
Người người cùng ngắm bước vào cảnh tiên.

Laiquangnam
-o0o0o-

Thì ra Cụ đời cụ " nhất sinh đê thủ bái mai hoa /một kiếp nghiêng mình lạy đóa mai " . Mai là hình ảnh người quân tử. Tiết tháo, trung tín, ngoan cường ( hình ảnh tượng trưng: mai là cây có đặc tính không chết trong mùa đông băng tuyết, tuyết vừa tan, mai vội đâm chồi nẩy lộc, mai là cây có hoa sớm nhất, mai báo hiệu nguồn sống trở về, cây báo  xuân ). Cụ gieo mai là ước ao trong lòng mỗi người dân Việt đều có trồng loài cây quân tử, dẹp bớt ươn hèn, dẹp đi kèn cựa nhỏ nhen. Xưa nay, bên trời Đông, sách có dạy điều khôn dại như vầy: "Người Quân tử thường đoản mệnh ".  Than ôi! đoản mệnh lại rơi vào người tài hoa Cao Bá Quát.

Tham khảo

1-Vũ Khiêu chủ biên, Thơ chữ Hán Cao Bá Quát , nxb Văn học 1970,

Ghi chú riêng của người viết : Xin đừng thắc mắc mai là hoa mai của Việt Nam hay là mai của Tàu, mai này là bạch mai, là hoàng mai, hay là một loài mai trúc. Xin đừng giải thích làm rối rắm  người xưa. Theo ngu ý của Laiquangnam hiểu, Cụ Cao trước mắt là người Việt, sinhtại đất Việt và chết cũng táng vào lòng đất Việt. Mai này không dính dáng gì đến mai Tàu. Trong thơ Tàu chưa hề có một một thất ngôn tuyệt cú với ý thơ " từ bi hỉ xả " đến như vậy. Là người Việt, có thể có ai đó thuộc lớp người sinh thập niên 30 ,40 đã có lần may mắn thấy rừng mai khi vượt qua đèo Cả vào vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận Bình Thuận ... Một rừng mai vàng diễm ảo khoe sắc lúc xuân về. Tiếc rằng nay rừng mai không còn "?" , mai rừng nay rất hiếm, và lòng người từ đó cũng trở nên hiếm có người như Cao thi bá!
Laiquangnam

-o0o0o-

Kỳ tới : Khách thơ  đoán xem "Bước hai của Cao thi bá là làm cái gì?