Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]                [ Tác giả  ]
Laiquangnam giới thiệu
Nguyễn Du 
*
Đối tửu
Nhớ đâu đó một lần trong đời lúc vào bàn rượu anh em "chén tạc chén thù", ai đó bổng hứng đọc hai câu chữ Hán :

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi

mình không hiểu" mô tê" gì , đến khi nghe người đọc giảng,miønh thấy sao hay quá. Thì ra là thơ của cụ Nguyễn Du nhà mình. Đố Khách thơ tìm trong thơ Tàu mà có câu tương tự ..

tạm dịch sang thơ quốc âm

Sống thời chén tạc bầu phơi đáy,
Chết chẳng ai dư rượu rưới mồ!

hay lục bát gần vói dòng Ca dao Việt, khiến chúng ta càng dễ nhớ

Sống không cạn rượu trong bầu
Chết rồi bànRượu cònLâu... rưới mồ!

mời Khách thơ đọc Dòng thơ Nguyên tác chữ Hán của cụ Nguyễn Du , bài
 

Đối tửu [對酒]
Nguyên tác:

對酒

趺坐閒窗酒眼開 
落花無數下蒼苔 
生前不盡樽中酒 
死後誰澆墓上杯 
春色漸遷黃鳥去 
年光暗逐白頭來 
百期但得終朝醉 
世事浮雲眞可哀

- Phiên âm -

Đối tửu

Nguyễn Du

Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai
Lạc hoa vô số hạ thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách kì đãn đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai

Tạm dịch nghĩa

Đối tửu
(tạm dịch :Đối mặt cùng ly rượu) .

Ngồi thiền song vắng mở mắt mờ hơi rượu
Hoa rụng nhiều vô kể trên thảm rêu xanh thẩm
Lúc còn sống chẳng uống cạn chén rượu trong bầu
Mai sau khi chết nào ai rưới rượu trên mồ
Sắc xuân biến đổi dần, hoàng anh (chim vàng anh ) bay đi
Tuổi tác ánh lên ngầm thúc đầu lại bạc
Hạn ngạch trăm năm (đời người 100 năm ) chỉ mong say suốt
Thế sự như mây nổi quả thật buồn

Chú vài từ :

趺坐 ,  Phu tọa là kiểu "ngồi thiền" của con nhà Phật ,họ ngồi gác hai bàn chân ngữa gác lên vế ...
年光, Niên ( là năm ,là tuổi tác ) quang (ánh sáng ,hay ánh vẻ )

Niên quang , theo laiquangnam có lẽ đúng là "thiều quang" ,[ ánh sáng đẹp ] trong câu thơ " thiều quang chín chục đã ngoài sau mươi" (K) ...là chính xác

Dich thơ quốc âm

01-

Song thất lục bát

Mở mắt rượu, ngồi thiền song vắng
Xác hoa tàn trải trắng đài rêu
Sống không cạn rượu trong bầu
Chết rồi ai sẳn rượu đâu rưới mồ!

Vàng anh bay xuân bao biến đổi ,
Tháng năm trôi tóc rối màu hoa
Trăm năm chỉ muốn say mà...
Việc đời, mây nổi bôn ba não người.

lạiquangnam
02-

Mắt rượu ngồi thiền song vắng mầu
Hoa rơi phủ kín thảm rêu sâu
Sống thời chén tạc bầu phơi đáy
Chết chẳng ai dư rượu rưới mồ
Xuân sắc thay vàng anh lặng(-g) tiếng,
Tháng ngày bồi tóc bạc theo nhau .
Trăm năm ví được mà say suốt,
Thế sự phù vân nghĩ  "_cũng ...đau"

Laiquangnam
-o0o0o-
Lời cuối :

laiquangnam luôn xem Khách thơ là người đồng sáng tạo ,cho nên Kha?ch thơ tự ngắt dòng, chấm câu, do chữ Việt mình bất biến đa ngữ nghĩa ,hy vọng khách thơ tìm vui ở phía bên kia bờ chữ nghĩa. Biết đâu nhờ yêu thích ấy mà Khách thơ bỏ công dịch lại, thơ tiền nhân có thêm sức sống. Ngôn ngữ Việt thêm lộng lẫy.

Trong nguyên tác có cụm "tửu nhãn khai",tạm dịch là "mở mắt mờ do hơi rượu"hay quá, nhưng laiquangnam lực kém nên không chuyển dich nổi. Khách thơ đừng lấy thế mà phiền .

Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai
Ngồi thiền song vắng mở mắt mờ hơi rượu
....mở mắt ,nhưng tâm thiền định ....

Ôi chao! ý thơ,và hình ảnh trong câu thứ nhất thật sâu " KINH KHỦNG " .

laiquangnam đành chịu chết! .