Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]           [ Trang chủ

Văn Học Miền Nam 

Huỳnh Ái Tông

Trước đây, Chim Việt Cành Nam đã đăng một loạt bài của tác giả Huỳnh Ái Tông về Văn Học tại Miền Nam.
Mới đây, tác giả đã gửi tới bài  "Văn Học Miền Nam" dưới dạng PDF, tổng hợp tất cả những bài nói trên, hiệu đính lại,  thêm hình ảnh và chữ nho.

Vì bài khá lớn, việc tải bài xuống máy để đọc có thể sẽ lâu. Để độc giả dễ tham khảo hơn, bên cạnh bài nhận được (trọn bộ), chúng tôi xin mạn phép tác giả cắt bài thành nhiều đoạn.

---> Văn Học Miền Nam ( trọn bộ )  [ PDF ]
---> Văn Học Miền Nam ( từng phần ) : 
1 - Chương thứ nhất : Tổng quát / Chương thứ hai : Văn học Bình dân [ PDF ]
2 - Chương thứ ba : Văn học Bác học  [ PDF ]
3 - Chương thứ tư : Nguồn gốc chữ Quốc ngữ / Chương thứ năm : Các nhà văn Quốc ngữ tiền phong [ PDF ]
4a - Chương thứ sáu : Các công trình văn học Quốc ngữ miền Nam [ PDF ]
4b - Chương thứ sáu : Các công trình văn học Quốc ngữ miền Nam (tiếp) / Chương thứ bảy : Tổng kết [ PDF ]