Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Đêm xuân
Kindachi ni
kitsune baketari
Yoi no haru
Yosa Buson
 Người đâu gặp gỡ đêm xuân
Phải hồ ly hóa khuê nhân bỡn mình ?
 Quỳnh Chi phóng dịch ( 28/4/2008)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mưa xuân
Harusame ni 
nuretsutsu no
temari kana
Yosa Buson
 Mưa xuân thấm ướt quả cầu
Rơi trên mái bếp vườn sau thuở nào 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 28/4/2008)

 

 

Trong sương
Komabune no
yorade sugiyuku
kasumi kana
Yosa Buson


Thuyền đi 
Thấp thoáng trong sương
Chẳng vào bến đợi 
Mơ màng thuyền trôi

Quỳnh Chi phóng dịch (28/4/2008)
Cánh bướm mùa xuân
Tsurigane ni
tomarite nemuru
kochou kana
Yosa Buson
 Có con bướm nhỏ mơ màng
Ngủ quên trên chiếc chuông đồng chùa bên 
  Quỳnh Chi phóng dịch ( 28/4/2008)

 

Đồng xuân
 Hata utsuya
ugokanu kumo mo
nakunarinu
Yosa Buson
 Ngừng tay cuốc 
Ngửng nhìn mây
Nẫy còn ở đó 
Giờ bay đâu rồi !
 Quỳnh Chi phóng dịch ( 28/4/2008)
Cuối xuân
Yuku haru ya
shunjun to shite
osozakura
Yosa Buson
Anh đào nở muộn cuối xuân
Luyến lưu nuối tiếc tuổi hồng ngày qua 
Quỳnh Chi phóng dịch (28/4/2008)

 

Xuân muộn
Yuku haru ya
omotaki biwa no
daki gokoro
Yosa Buson
 Trên tay nặng trĩu cây đàn 
Bỏ quên lâu lắm 
Muộn màng chiều xuân 
 Quỳnh Chi phóng dịch (28/4/2008)

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]