Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Mộc Lan Hoa 
 Động Đình ba lãnh hiểu xâm vân,
Nhật nhật chinh phàm tống viễn nhân.
Kỷ độ mộc lan chu thượng vọng,
Bất tri nguyên thị thử hoa thân.
 Lý Thương Ẩn
Hoa mộc lan
Mây che sóng lạnh mặt hồ
Tiễn người theo cánh buồm xa mỗi ngày
Thuyền hoa mấy độ trông vời
Nào hay man mác hoa trôi giữa giòng
Quỳnh Chi phóng dịch ( 16/5/2008)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Hải đường

Đông phong miểu miểu phiếm sùng quang
Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang
Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang

Tô Đông Pha
Hoa hải đường

Gió xuân nhẹ dưới ngàn sao
Một trời hương ngát trăng vào thềm khuya 
Sợ hoa ngủ thiếp trong mơ 
Khêu đèn soi tỏ sắc hoa diễm kiều 

Quỳnh Chi phóng dịch  (16/5/2008)

 

 


Liễu chi từ 

Phong tình tiệm lão kiến xuân tu ,
Đáo xử tiêu hồn cảm cựu du .
Đa tạ trường điều tự tương thức ,
Cường thùy yên tuệ phất nhân đầu 

 Lý Du
 Liễu chi từ

Chạnh buồn trước cảnh xuân tươi
Nhớ bao kỷ niệm một thời tuổi xuân
Dường như liễu cũng hiểu lòng
Dịu dàng phơ phất buông trên tóc mình

 Quỳnh Chi phóng dịch ( 20/5/2007)

Dương liễu chi 

Nhân ngôn liễu diệp tự sầu my ,
Canh hữu sầu tràng tự liễu ti .
Liễu ti vãn đoạn tràng khiên đoạn ,
Bỉ thử ứng vô tục đắc kỳ .

Bạch Cư Dị


 Cành liễu 

Liễu cong một nét mi buồn
Thướt tha dương liễu vấn vương nỗi niềm
Bẻ cành dứt mối tơ duyên
Mong gì nối lại liền cành liễu xưa

Quỳnh Chi phóng dịch ( 20/5/2007)

 


Ẩm Tửu Thi  ( Kỳ ngũ)

Kết lư tại nhân cảnh 
Nhi vô xa mã huyên
Vấn quân hà năng nhĩ ? 
Tâm viễn địa tự thiên
Thái cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn
Sơn khí nhật tịch giai 
Phi điểu tương dữ hoàn
Thử trung hữu chân ý
Dục biện dĩ vong ngôn.

Đào Uyên Minh
Thơ uống rượu 
( Bài số 5) 

Làm nhà giữa chốn đông người
Mà không nghe tiếng bên ngoài ngựa xe 
Hỏi "Răng mà được như ri ?"
-Thì đừng để ý nghĩ suy bận lòng
Hái cúc chân rào phía đông
Thong dong ngắm núi chập chùng hướng nam
Chiều rơi núi tỏa sương lam
Chim bay về tổ từng đàn trên cây
Cảnh này đúng ý mình đây
Bỗng quên lời... chẳng giãi bầy được chi
 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 15/5/2008)

Ước khách 

Hoàng mai thời tiết gia gia vũ
Thanh thảo trì đường xử xử oa
Hữu ước bất lai quá dạ bán
Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa

Triệu Sư Tú 
Có hẹn 

Trong mưa chín ửng mơ vàng 
Bờ đê xanh cỏ rộn ràng ễnh ương 
Đợi người hẹn đã nửa đêm 
Đánh cờ đợi khách tim đèn lại rơi

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 2/5/2007) 

 


Điền viên lạc

Đào hồng phục hàm túc vũ
Liễu lục cánh đới xuân yên
Hoa lạc gia đồng vị tảo
Oanh đề sơn khách do miên

Vương Duy


Thú điền viên

Hồng đào còn ngậm mưa đêm
Sương mai lóng lánh trên rèm liễu xanh
Cánh hoa rơi trải trước thềm 
Chim oanh hót gọi ngủ quên có người 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 4/5/2007)

Du Sơn Tây Thôn 

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn
Phong niên lưu khách túc kê đồn
San trọng thủy phức nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận
Y quan giản phác cổ phong tồn
Tùng kim nhược hứa nhàn thùy nguyệt 
Quải trượng vô thời dạ khấu môn

Lục Du
Du Sơn Tây Thôn

Đừng chê rượu đế nhà nông
Lợn gà đủ đãi khách (năm được mùa)
Núi sông ngỡ chẳng đường vô
Qua hàng liễu thấy ruộng hoa, có làng
Hội xuân chiêng trống rộn ràng
Nếp xưa cốt giữ, áo khăn xá gì 
Đêm trăng rảnh rỗi có khi
Thăm nhau chống gậy rảo đi khắp làng 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 15/5/2008) 

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]