Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Sơ hạ tức sự

Thạch lương mao ốc hữu loan kỳ
Lưu thủy tiên tiên độ lưỡng pha
Tình nhật noãn phong sanh mạch khí 
Lục âm u thảo thắng hoa thì

Vương An Thạch 
Đầu hạ 

Lều tranh cầu đá lượn quanh
Giòng sông êm lững lờ xanh đôi bờ
Hương đồng nắng hạ gió đưa
Cỏ xanh bóng mát
Không hoa nào bằng 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 10/8/2008)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê 

Du du vũ sơ tễ
Độc nhiễu thanh khê khúc
Dẫn trượng thí hoang tuyền
Giải đái vi tân trúc
Trầm ngâm diệc hà sự
Tịch mịch cố sở dục
Hạnh thử tức doanh doanh
Khiếu ca tĩnh viêm úc

Liễu Tông Nguyên


Sau mưa đầu hạ đi tìm suối Ngu

Mưa dầm vừa dứt trời trong
Vòng theo khe núi quẩn quanh một mình
Suối hoang lần chống gậy tìm
Tháo đai đo bụi trúc xinh bên đường
Trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung
Tịch liêu một cõi xưa thường vẫn ưa 
Được nay phiền nhiễu lánh xa 
Vui ca quên cả quanh ta hạ nồng 

Quỳnh Chi phóng dịch 
(11/8/2008)

 

 


Hạ nhật điền viên tạp hứng

Mai tử kim hoàng hạnh tử phì
Mạch hoa tuyết bạch thái hoa hi
Nhật trường li lạc vô nhân quá
Duy hữu tình đình diên điệp phi

Phạm Thành Đại
Thôn quê ngày hạ

Quả mơ to chín vàng ươm 
Lúa đơm bông trắng, cải làn thưa hoa
Ngày dài, ngõ vắng người qua
Chuồn chuồn bươm bướm nhởn nhơ bên rào

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 11/8/2008)

Vũ hậu tức sự 

Thử vũ lương sơ quá 
Cao vân bạc vị quy
Linh linh san lưu biến 
Tích tích dã phong vi
Nhật khí tình hồng đoạn 
Hà quang bạch điểu phi
Nông nhân sạ tương kiến 
Hoan tiếu chi phi khoản

Chu Di Tôn 
Sau mưa

Sau mưa gió nhẹ chiều hè
Trời cao mây mỏng chưa về nơi nao 
Suối ôm mát lạnh chân đèo 
Vi vu có tiếng gió reo trên đồng
Nắng lên lấp lánh cầu vồng
Chim tung cánh trắng về trong ráng chiều
Nhà nông gõ cửa thăm nhau
Tiếng cười vang mãi đằng sau cổng sài

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 10/8/2008)

 


Hạ dạ

Mãnh phong phiêu điện hắc vân sanh
Siếp siếp cao lâm thốc vũ thanh
Dạ cửu vũ hưu phong hựu định
Đoạn vân lưu nguyệt khước tà minh

Hàn Ốc
Đêm hè

Gió to chớp giật mây đùn
Tiếng mưa nặng hạt trên tàng cây cao
Gió ngừng mưa tạnh đêm sâu
Rẽ mây vằng vặc trăng thâu xuyên cành 

Quỳnh Chi phóng dịch  
(10/8/2008 ) 

 


Hạ nhật đề Ngộ Không Thượng nhân viện thi 

Tam phục bế môn phi nhất nạp
Kiêm vô tùng trúc ấm phòng lang
An thiền bất tất tu san thủy
Diệt khước tâm đầu hỏa diệc lương

Đỗ Duẩn Hạc
Ngày hạ đề thơ ở thảo am của Ngộ Không Thượng nhân 

Cửa cài 
Khoác áo nâu sòng 
Vườn không tùng trúc 
Chói chang nắng hè
Tọa thiền sơn thủy cần chi
Tâm thiền dịu mát xua đi hạ nồng 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 13/8/2008 )

Sơn tuyền tiên trà hữu hoài

Tọa chước lãnh lãnh thủy
Khán tiên sắt sắt trần
Vô do trì nhất trản
Kí dữ ái trà nhân

Bạch Cư Dị


Uống trà trong núi 

Ngồi đây múc nước trong thanh
Lá trà xanh thẫm một bình đem châm
Biết người vẫn thích trà ngon 
Làm sao gửi chén trà thơm lúc này

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 22/5/2008)

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]