Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Xuân nhật tạp vịnh

Thanh san như đại viễn thôn đông
Nộn lục trường khê liễu nhứ phong
Điểu tước bất tri giao dã hảo 
Xuyên hoa phiên luyến tiểu đình trung

Cao Hành
Tạp ngâm ngày xuân

Thôn xa núi biếc mày ngài 
Suối vờn quanh liễu xanh ngời lá non
Nào hay cảnh đẹp ngoài đồng
Trong vườn chim mãi bay chuyền bên hoa 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 12/1/2009)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Cảm xuân

Viễn khách du du nhiệm bệnh thân
Thùy gia trì thượng hựu phùng xuân
Minh niên các tự đông tây khứ
Thử địa khán hoa thị biệt nhân

Trương Tịch
Cảm xuân 

Bệnh hoài người khách viễn phương
Đón xuân nơi quán trọ bên ven hồ
Xuân sau lưu lạc nơi mô
Để cho ai khác bên hồ ngắm hoa 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 12/1/2009) 

Xuân nhật 

Nhất tịch khinh lôi lạc vạn mịch
Tễ quang phù ngõa bích sâm si
Hữu tình thược dược hàm xuân lệ
Vô lực tường vi ngọa hiểu chi

Tần Quan
Ngày xuân 

Sấm chiều râm ran
Ngàn sợi mưa tuôn
Ráng chiều lấp lánh
Âm dương ngói xanh 
Thược dược hữu tình 
Còn vương ngấn lệ 
Tường vi ẻo lả 
Gục ngã trên cành 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 12/1/2009) 

Độ Tương giang

Trì nhật viên lâm bi tích du 
Kim xuân hoa điểu tác bi sầu
Độc liên kinh quốc nhân nam thoán
Bất tự Tương giang thủy bắc lưu

Đỗ Thẩm Ngôn
Qua sông Tương 

Vườn xuân gợi nhớ những ngày
Điểu hoa khơi nỗi buồn nơi biên thùy
Thương mình đầy đọa chốn ni
Chẳng như Tương thủy trôi về bắc phương 
 

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 14/1/2009) 

 

Biện hà khúc

Biện thủy đông lưu vô hạn xuân 
Tùy gia cung khuyết dĩ thành trần 
Hành nhân mạc thượng trường đê vọng 
Phong khởi dương hoa sầu sát nhân 

Lý Ích
Bài ca sông Biện

Bên sông xuân đẹp vô vàn
Mà đây cát bụi hoang tàn Tùy cung 
Đừng lên đê mãi ngóng trông
Gió đưa bông liễu thêm buồn lòng ai

Quỳnh Chi phóng dịch 
(14/1/2009) 

Khúc giang xuân thảo 

Hoa lạc giang đê thốc noãn yên
Vũ dư thảo sắc viễn tương liên
Hương luân mạc triển thanh thanh phá
Lưu dữ du nhân nhất túy miên

Trịnh Cốc 
Cỏ xuân bên sông Khúc

Hoa rơi khói ấm tỏa lan
Bờ đê xa tắp xanh rờn cỏ non
Xe qua chớ dẫm cỏ xanh
Dành khi say khướt ngả mình ngủ ngon 

Quỳnh Chi phóng dịch 
(16/1/2009) 

Xuân tư 

Sầu kiêm dương liễu nhất ti ti 
Khách xá Giang nam mộ vũ thì 
Tự nhập xuân lai tài tư giảm 
Hạnh hoa khai quá bất đề thi

Cao Khải
Sầu xuân

Sầu xuân dằng dặc liễu tơ 
Giang Nam lữ quán chiều mưa có người
Ngày xuân hoa nở lâu rồi
Nàng thơ đâu vắng không người đề thơ

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 16/1/2009) 

Tam nguyệt tam thập nhật đề Từ Ân Tự 

Từ Ân xuân sắc kim triêu tận 
Tận nhật bồi hồi ỷ tự môn 
Trù trướng xuân quy lưu bất đắc 
Tử đằng hoa hạ tiệm hoàng hôn 

Bạch Cư Dị 
Tiếc xuân 
(Đề thơ ngày 30 tháng 3 ở chùa Từ Ân)

Sáng nay xuân đã hết rồi ! 
Cả ngày thơ thẩn tựa nơi cổng chùa
Níu xuân chẳng được buồn chưa !
Dưới hoa chầm chậm tiễn đưa hôn hoàng

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 16/1/2009) 

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]