Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Mai thôn

Chỉ li mao xá yểm thương đài
Khất trúc phân hoa thủ tự tài
Bất hảo nghệ nhân tham khách quá
Quán trì tác đáp ái thư lai
Nhàn song thính vũ than thi quyển
Độc thụ khán vân thượng khiếu đài
Tang lạc tửu hương lô quất mỹ
Điếu thuyền tà hệ thảo đường khai

Ngô Vĩ Nghiệp
Làng mai

Lều tranh cỏ rối rêu xanh
Bụi hoa khóm trúc chiết xin về trồng
Ngại đi, ưng bạn thăm mình
Chậm thư phúc đáp mà mong nhận nhiều
Song thơ nghe tiếng mưa reo
Nhìn mây trên ngọn cây chiều thở than
Rượu dâu rượu quất thơm ngon
Thuyền câu neo bến mở toang cửa sài

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 3/4/2009)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ẩm tửu (Kỳ thập tứ)

Cố nhân thưởng ngã thú
Khiết hồ tương dữ chí
Ban kinh tọa tùng hạ
Sổ châm dĩ phục túy
Phụ lão tạp loạn ngôn
Thương chước thất hành thứ
Bất giác tri hữu ngã
An tri vật vi quý
Du du mê sở lưu
Tửu trung hữu thâm vị

Đào Uyên Minh
 
Thơ uống rượu, bài thứ 14

Biết ta có thú vui này
Bạn bưng bầu rượu một bầy đến chơi
Gốc thông trải đệm cỏ may
Chuốc vài chung rượu đã say mất rồi
Mấy ông già nói ..quá trời !
Chẳng còn ý tứ giữ ngôi thứ gì
Quên luôn mình chẳng biết chi
Nói gì quý tiện thị phi chuyện đời
Lạc lưu mờ mịt cõi người
Vị đời sâu đậm trong chung rượu này

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 7/9/2008)


Ẩm tửu (kỳ thập thất)

U lan sanh tiền đình
Hàm hương đãi thanh phong ?
Thanh phong thoát nhiên chí
Kiến biệt tiêu ngải trung
Hành hành thất cố lộ
Nhiệm đạo hoặc năng thông
Giác ngộ đương niệm hoàn
Điểu tận phế lương cung

Đào Uyên Minh
Thơ uống rượu, bài thứ 17
Nụ lan dưới cỏ trước vườn
Mong làn gió mát ủ hương đợi chờ
Gió về
Hương ngát vườn thơ
Giữa vùng cỏ cú
Cánh hoa trang đài
Ai người lạc lối giữa đời
Vững lòng dấn bước
Đường rồi lại thông
Đường thơ thới buổi hồi tâm
Chim rừng vắng bóng
Buông cung trở về
Quỳnh Chi  phóng dịch 
( 9/4/2009 )

Lạc nhật

Lạc nhật tại liêm câu
Khê biên xuân sự u
Phương phi duyên ngạn phố
Tiều thoán ỷ than chu
Trác tước tranh chi trụy
Phi trùng mãn viện du
Trọc giao thùy tạo nhữ
Nhất chước tán thiên ưu

Đỗ Phủ
Ngày tàn

Bóng chiều rơi xuống ngang rèm
Bên khe xuân sắc chợt buồn ủ ê
Cỏ thơm biếc phủ bờ đê
Bác tiều nhóm lửa thuyền về bến sông
Trên cây tranh chỗ ngủ ngon
Bầy chim xao xác sẻ non sa cành
Các loài sâu bọ côn trùng
Tung đôi cánh mỏng bay tung khắp nhà
Rượu này, ai đã cất mi ?
Cho ta một chén quên đi ngàn sầu

Quỳnh Chi  phóng dịch 
( 4/4/2009)

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]