Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

JEAN JACQUES ROUSSEAU
*
Văn sĩ - Nhạc sĩ - Triết gia
(1712-1778)
*
Từ Vũ biên khảo
*


PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG TRỐN CHẠY VÀ NHỮNG HÀNH TRÌNH
JEAN JACQUES ROUSSEAU GẬP LẠI BÀ DE WARENS
XÚC ĐỘNG ĐẦU TIÊN TRONG TÌNH YÊU
ĐƯỢC BÀ DE WARENS THA THỨ...
RÈN LUYỆN TÌNH CẢM CỦA JEAN JACQUES
'' LES CHARMETTES '' NIỀM HẠNH PHÚC CỦA JEAN JACQUES


PHẦN THỨ HAI

KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG CỦA J.J.ROUSSEAU
CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG NGỜ TRÊN ĐƯỜNG ĐI MONTPELLIER
MỘT NGHỀ MỚI : GIA SƯ TẠI LYON
CHINH PHỤC PARIS
BÀ DUPIN KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI TỎ TÌNH CỦA JEAN JACQUES
ROUSSEAU VÀO LÀM VIỆC TRONG NGỌAI GIAO ĐOÀN
NHÀ NGOẠI GIAO ROUSSEAU KHÁM PHÁ MỘT NƯỚC CỘNG HÒA MỚI
MỘT VỊ ĐẠI SỨ KHÔNG DỄ CHỊU GÌ


PHẦN THỨ BA

NHẠC CỦA ROUSSEAU ĐƯỢC QUẦN CHÚNG ƯA CHUỘNG
ROUSSEAU ĐỊNH CƯ TẠI PARIS
MỘT VIỆC LÀM MỚI ĐẦY LÝ THÚ
DIDEROT YÊU CẦU ROUSSEAU GIÚP SOẠN THẢO ENCYCLOPEDIE (BÁCH KHOA TOÀN THƯ)
NỔI TIẾNG BẤT NGỜ
VUA VÀ HOÀNG HẬU PHÁP HÂM MỘ "LE DEVIN DU VILLAGE"
" THƯ VIẾT VỀ ÂM NHẠC PHÁP "


PHẦN THỨ TƯ

NGÀY TRỞ VỀ VINH QUANG : GENÈVE CHÀO ĐÓN
NHỮNG TÌNH BẠN MỚI
ROUSSEAU TRỞ LẠI THÀNH CÔNG DÂN CỦA GENÈVE
ROUSSEAU SOẠN THẢO BỘ BÁCH KHOA TOÀN THƯ
MỘT VÒNG HỒ LEMAN TRONG 6 NGÀY
THƯ VIỆN GENÈVE MUA BỘ BÁCH KHOA TOÀN THƯ
VOLTAIRE CHỈ TRÍCH ROUSSEAU


PHẦN THỨ NĂM

SỰ CHỌN LỰA ERMITAGE
ERMITAGE LÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ROUSSEAU
TRANH LUẬN VỚI VOLTAIRE NGÀY CÀNG KỊCH LIỆT
TÌNH YÊU VỚI BÀ D'HOUDETOT
TỪ HERMITAGE ĐẾN MONT- LOUIS
ROUSSEAU VIẾT TRẲ LỜI D'ALEMBERT
CUỘC THĂM VIẾNG ĐÚNG LÚC CỦA THỐNG CHẾ LUXEMBOURG
NƠI NƯƠNG NÁU THANH BÌNH MỚI TẠI MONT-LOUIS
JULIE VÀ ST-PREUX LÀM RUNG ĐỘNG PARIS (*)
BỚT BẤT CÔNG ! NHÂN DÂN LÀ CHỦ !


PHẦN KẾT

HOÀN TẤT CHUYÊN LUẬN VỀ SỰ GIÁO DỤC
NHỮNG NGUYÊN TẮC TRÊN VẤN ĐỀ GIÁO DỤC CỦA ROUSSEAU LÀM RỐI TRẬT TỰ
VÌ CHỈ TRÍCH TÔN GIÁO MÀ EMILIE ĐÃ BỊ KẾT ÁN
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI RỜI BỎ NƯỚC PHÁP
YVERDON : VÙNG ĐẤT TỰ DO
SỰ ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU CỦA MILORD MARECHAL
NƠI CƯ NGỤ MỚI : MÔTIERS
ROUSSEAU TRANG PHỤC QUẦN ÁO CỦA NGƯỜI XỨ ARMENIE
ROUSSEAU KHÁM PHÁ ĐỜI SỐNG THÔN DÃ
HÌNH PHẠT PHẢI HỨNG CHỊU TẠI MÔTIERS
ĐẢO SAINT PIERRE : MỘT NƠI CƯ TRÚ MỚI
HẠNH PHÚC CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
CONFESSIONS - NHỮNG LỜI TỰ THÚ
MOZART VÀ NHẠC CỦA ROUSSEAU
TRIẾT GIA HUME MỜI ROUSSEAU SANG ANH QUỐC
ROUSSEAU RỜI WOOTON
ĐỊNH CƯ TẠI TRYE - LE - CHÂTEAU BẰNG TÊN GIẢ
SỰ TRỢ GIÚP CỦA BÀ THỐNG CHẾ LUXEMBOURG
VOLTAIRE BUỘC TỘI CHO ROUSSEAU ĐỐT NHÀ HÁT GENÈVE
ROUSSEAU SƯU TẬP THẢO MỘC TẠI GRANDE-CHARTREUSE
CUỘC HÔN NHÂN BẤT NGỜ
HAI ĐỒNG LOUIS VÀNG CHO BỨC TƯỢNG VOLTAITRE
TRỞ LẠI PARIS
SINH HOẠT TẠI PLÂTRIÈRE
BỘ SƯU TẬP CÂY CỎ DÀNH CHO BÉ MADELON
NGÔI NHÀ Ở ERMENOMVILLE
NHỮNG GIẤC MƠ CỦA MỘT NGƯỜI DẠO BỘ ĐƠN LẺ
NHỮNG PHÚT CUỐI CÙNG
AN TÁNG TẠI ĐẢO PEUPLIERS
ERMENONVILLE : HOA VIÊN TƯỞNG NIỆM
THÉRÈSE LEVASSEUR