[ Trở Về  ]   [ Tác giả ]
Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên

 
 
Cảm đề Liêu trai
Đọc truyện Liêu trai ngẫm chuyện đời
Ai ma? ai quỷ? hỡi con người?
Ai mưu danh lợi bằng gian trá? 
Nhơn nghĩa vì đâu, dở khóc cười?

Hỏi bóng - buồn sao bóng nín lời
Hỏi người - người khuất nẻo xa xôi. 
Hỏi trăng - trăng nép miền lau lách, 
Như chẳng cùng ai xót đổi dời. 

Sao chẳng cùng ai nơi quán lạnh 
Đêm nào hé cửa đếm mưa rơi?
Trót xây sự nghiệp, lầm oan nghiệp,
Trót để tình chia, bến lở bồi.

Ôi! rượu lưng bầu, lạnh chẳng vơi
Kể từ sao rụng xuống môi tươi.
Tàn đêm hoa hé màu trinh trắng,
Ngỡ áo người xưa gửi đến người...

Thôi, cố mà quên duyên ước cũ
Hồn về cõi ấy có trăng soi
Có hong tơ tóc ngày mưa lũ,
Có dám kêu oan trước cổng trời?

Có vớt phù dung tàn giữa mộng 
Có chờ đưa đón một thuyền côi.
Có mơ khi bóng rèm lay động, 
Có kể cùng ai "chuyện của người" ? ...

Bùi Thụy Đào Nguyên 

 [   Trở Về   ]