Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Sơ hạ du Trương viên 

Nhũ áp trì đường thủy thiển thâm
Thục mai thiên khí bán tình âm 
Đông viên tái tửu Tây viên túy
Trích tận tì bà nhất thụ kim 

Đới Phục Cổ
Đầu hạ bơi thuyền trong Trương Viên

Ao nhà chỗ cạn chỗ sâu
Vịt con theo mẹ lao xao một đàn
Quả mơ chín ửng sau vườn
Trời đang xanh bỗng mây đùn tối đen
Đông viên chở rượu đầy thuyền
SangTây viên để chuốc mềm môi ai
Tì bà vàng rực trên cây 
Bơi thuyền hái hết về đây xem nào 

  Quỳnh Chi phóng dịch ( 20/7/2009)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phá Sơn tự hậu thiền viện 

Thanh thần nhập cổ tự 
Sơ nhật chiếu cao lâm 
Khúc kính thông u xử
Thiện phòng hoa mộc thâm 
San quang duyệt điểu tính 
Đàm ảnh không nhân tâm 
Vạn lại thử câu tịch
Duy văn chung khánh âm 
Thanh thần nhập cổ tự 

Thường Kiến
Thiền viện sau chùa Phá Sơn

Sớm mai vào thăm chùa cổ
Nắng mới soi trên ngọn cao
Quanh co lối vào vườn sau
Thiền thất dưới vòm hoa lá
Chim mừng nắng soi núi đá
Bóng nước trong vắt lòng không
Vạn tiếng đời đều lặng câm
Thoảng nghe nhẹ ngân chuông khánh

Quỳnh Chi phóng dịch ( 26/7/2009)

 

Hạ trú ngu tác 

Nam châu nhục thử túy như tửu
Kỷ ẩn thục miên khai bắc dũ
Nhật ngọ độc giác vô dư thanh
San đồng cách trúc xao trà cữu

Liễu Tông Nguyên
Trưa hè

Say đừ nắng gió miền nam
Mở toang cửa
Tựa bên bàn… ngủ quên
Tỉnh ra 
Trưa vắng im lìm
Vẳng qua bụi trúc, trẻ bên giã trà

Quỳnh Chi phóng dịch (2/ 8/2009)

 

Sơn đình hạ nhật

Lục thụ âm nùng hạ nhật trường
Lâu đài đảo ảnh nhập trì đường 
Thủy tinh liêm động vi phong khởi
Nhất giá tường vi mãn viện hương 

Cao Biền


Sơn đình ngày hạ 

Cây xanh thẫm nắng hạ dài
Lầu cao in bóng gương soi đáy hồ
Rèm châu lay gió thoảng qua
Trên giàn hoa ngát hương đưa khắp nhà

Quỳnh Chi phóng dịch ( 9/8/2009)

Tuyệt cú 

Giang động nguyệt di thạch
Khê hư vân bàng hoa
Điểu tê tri cố đạo
Phàm quá túc thùy gia

Đỗ Phủ
Tuyệt cú

Sông trôi trăng chiếu bên ghềnh
Lũng khuya sương phủ chập chờn quanh hoa
Chim trên cành tỏ đường xưa 
Cánh buồm qua biết về mô đêm này 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 4/7/2009)

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]