Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Chương Đài dạ tứ

Thanh sắt oán dao dạ 
Nhiễu huyền phong vũ ai
Cô đăng văn Sở giác
Tàn nguyệt hạ Chương Đài
Phương thảo dĩ vân mộ 
Cố nhân thù vị lai
Hương thư bất khả kí 
Thu nhạn hựu nam hồi

Vi Trang
Đêm ở Chương Đài

Tiếng đàn ai oán canh thâu
Đàn rung gió thảm mưa sầu xót xa
Bên đèn nghe tiếng tù và
Trăng tàn soi bóng mình ta Chương Đâì
Cỏ thơm cuối hạ tàn phai
Người xưa biền biệt phương trời xa xăm
Sang thu nhạn lại về nam
Thư nhà muốn gửi biết làm sao đây 

Quỳnh Chi phóng dịch 
(12/9/2009)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Thu nhật hồ thượng 

Lạc nhật ngũ hồ du
Yên ba xử xử sầu
Phù trầm thiên cổ sự
Thùy dữ vấn đông lưu

Tiết Oánh
Ngày thu trên hồ

Dạo quanh hồ lúc chiều buông
Mịt mờ khói sóng sầu vương mặt hồ 
Thịnh suy vốn tự ngàn xưa
Hỏi chi giòng nước lững lờ chảy xuôi

Quỳnh Chi phóng dịch 
(13/9/2009) 

Đàn cầm

Trí cầm khúc kỷ thượng 
Thung tọa đãn hàm tình
Hà phiền cố huy lộng 
Phong huyền tự hữu thanh

Bạch Cư Dị
Đàn cầm

Đặt đàn trên giá hồi lâu
Người còn lặng lẽ ra chiều trầm tư
Cần chi chạm tới đường tơ 
Đàn rung theo gió thiết tha bổng trầm

Quỳnh Chi phóng dịch 
(14/9/2009) 
 


Dao sắt oán

Băng điệm ngân sàng mộng bất thành 
Bích thiên như thuỷ, dạ vân khinh 
Nhạn thanh viễn quá Tiêu Tương khứ 
Thập nhị lâu trung nguyệt tự minh 

Ôn Đình Quân
Tiếng đàn ai oán

Mộng hờ giường bạc chăn băng
Mây đêm nhẹ hẫng nước xanh mầu trời
Tiêu Tương tiếng nhạn xa vời
Mười hai cung Quảng trăng soi một mình 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 26/9/2009)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Đối cầm tửu 

Tây song minh thả noãn 
Vãn tọa quyển thư duy
Cầm hạp phất khai hậu 
Tửu bình thiêm mãn thời 
Giác tôn bạch loa trản 
Ngọc chẩn hoàng kim huy 
Vị cập đàn dữ chước 
Tương dối dĩ y y 
Linh linh thu tuyền vận 
Trữ tại long phượng trì 
Du du xuân vân tâm 
Nhất bôi khả trí chi 
Tự cổ hữu cầm tửu 
Đắc thử vị giả hi 
Kì đối khang dữ tịch 
Cập ngã tam tâm tri

Bạch Cư Dị
Đối cầm tửu
Nắng lành rọi ấm bên song
Cuốn màn bên kệ sách hong nắng chiều 
Mở đàn, bình rượu châm đầy
Chén to cốc nhỏ, sừng này ốc kia
Phím vàng chốt ngọc lưu ly
Đàn còn im tiếng rượu chưa chuốc cùng
Đã nghe ý hợp tâm đồng
Hơi thu trong vắt hòa trong tiếng đàn
Hồ lưu linh bóng phượng rồng 
Hồn thơ lai láng mây giăng chập chùng 
Nâng ly cạn chén quỳnh tương 
Rượu cùng đàn vốn lưu truyền từ xưa 
Cầm kỳ bầu rượu túi thơ
Người trong thiên hạ ai là tri âm 
Chỉ riêng Nguyễn Tịch, Kê Khang
Cùng ta, ba gã bạn vàng mà thôi 
Quỳnh Chi phóng dịch 
( 26/9/2009) 

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]