Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
Laiquangnam giới thiệu
Vương Duy
Tống biệt - Hạ mã ẩm quân tửu
 送別-下馬飲君酒
Nguyên tác  chữ Hán
送別-下馬飲君酒

下馬飲君酒,
問君何斫之?
君言不得意,
歸臥南山陲。
但去莫復問,
白雲無盡時。

Phiên âm
Tống biệt - Hạ mã ẩm quân tửu

Hạ mã ẩm quân tửu,
Vấn quân hà sở chi ?
Quân ngôn bất đắc ý,
Quy ngoạ Nam Sơn thuỳ.
Đản khứ mạc phục vấn,
Bạch vân vô tận thì!

(1) Nam Sơn ,địa danh, là núi Chung Nam Sơn, gần thành Tây An,bên Tàu .

Dịch thơ quốc âm

Tống biệt hạ mã ẩm quân tửu

(tạm dịch Tiển người,  mời Huynh xuống ngựa uống rượu )

Xuống yên, _ này chén mời anh,
Hỏi rằng " _Anh đã chọn nhanh chốn nào?"
Cười buồn _ "đời ngán ngẫm sao,
Nam Sơn ngẫm kỹ …nơi nào hơn đâu! "
_Anh đã quyết còn lâu dám hỏi,
Trắng đỉnh Nam ngàn thuở mây bay……

lạiquangnam
Thi nhân nhìn về đỉnh núi phía nam thành Tây an, thì ta ngầm hiểu rằng còn hai câu mà Thi nhân đang bỏ lững ….

(2) Tình ta như lớp mây dầy,
Ngàn năm tích tụ nằm say bên trời.

Cái thi vị của thơ Đường nằm ở chổ "í" ….Đúng không ?

laiquangnam