Trở Về   ]   [ Tác giả ]


 
Xuân vãn thư san gia ốc bích
Sài môn tịch tịch thử phàn hinh ,
San gia yên hỏa xuân vũ tình .
Đình hoa mông mông thủy lãnh lãnh
Tiểu nhi đề tác thụ thượng oanh 
 Quán Hưu 
 Chiều xuân đề thơ vách nhà trên núi 
Cơm kê thơm phức cửa sài
Mưa xuân vừa tạnh khói bay khắp nhà 
Ao trong mờ ảo vườn hoa
Trên cành oanh hót con thơ khóc đòi.
 Quỳnh Chi phóng dịch ( 2/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Xuân nhật ngẫu tác
Phi hoa tịch tịch yến song song
Nam khách Hành môn đối Sở giang
Trù trướng quản huyền hà xứ phát
Xuân phong xuy đáo độc thư song
Vũ Nguyên Hành
Thơ viết ngày xuân
Âm thầm hoa rụng én bay 
Bên kia sông Sở khách người miền Nam
Từ đâu vẳng tiếng sáo buồn
Thư phòng bên cửa gió xuân tìm vào
 Quỳnh Chi phóng dịch (2/2010)

 

Xuân Tứ 
Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng 
Đào hoa lịch loạn lý hoa hương 
Xuân phong bất vị xuy sầu khứ 
Xuân nhật thiên năng nhạ oán trường 
Giả Chí
Xuân tứ 
Cỏ non xanh, búp liễu vàng 
Hoa xuân nở rộ tỏa hương mận đào 
Gió xuân chẳng đuổi cơn sầu 
Ngày xuân thêm gợi xiết bao hận lòng 
Quỳnh Chi phỏng dịch ( 4/5/2007)
Xuân Tứ ( Kỳ II) 
Hồng phấn đương lư nhược liễu thùy,
Kim hoa lạp tửu giải đồ mi.
Sinh ca nhật mộ năng lưu khách,
Túy sát Trường An khinh bạc nhi. 
Giả Chí
Ý xuân II
Tay bưng yểu điệu má hồng
Mở chum rượu cất lại bằng kim hoa
Sênh ca níu khách chiều tà 
Mấy chàng đãng tử say như …chết rồi 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 1/ 2010)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Xuân hành ký hứng 
Nghi Dương thành hạ thảo thê thê
Giản thủy đông lưu phục hướng tây
Phương thụ vô nhân hoa tự lạc
Xuân san nhất lộ điểu không đề
Lý Hoa 
Du xuân gửi hứng
 Cỏ non xanh rợn chân thành 
Giòng sông Giản uốn lượn mình quanh co 
Cây thơm ngào ngạt ngàn hoa
Không người, từng cánh hững hờ nhẹ rơi 
Mùa xuân rừng biếc xanh ngời
Tiếng chim vang giữa núi đồi tịch liêu 
 Quỳnh Chi phóng dịch ( 1/ 2010)

 

Xuân oán
Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn
Kim ốc vô nhân kiến lệ côn
Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn
Lưu Bình Phương
Nỗi oán mùa xuân
Chiều rơi chậm xuống song the 
Gác vàng chiếc bóng hoen mi lệ buồn 
Vườn xuân quạnh quẽ muộn màng 
Đầy thềm hoa rụng cửa xuân then cài 
Quỳnh Chi  phóng dịch ( 1/2010)
Thương xuân khúc
Thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi
Bích sa song ngoại chuyển hoàng ly
Tàn trang hoà lệ há liêm toạ
Tận nhật thương xuân xuân bất tri
 Bạch Cư Dị 
Bài hát thương tiếc xuân
 Bên thềm muôn cánh hoa tươi
Chim oanh ríu rít chuyền ngoài màn hoa
Buông rèm lặng ngắm xuân qua 
Xuân nào hay kẻ lệ nhoà tiếc xuân 
 Quỳnh Chi phóng dịch ( 1/2006 ) 

  Trở Về   ]   [ Tác giả ]