Chim Việt Cành Nam           [  Trở Về   ]        [ Tác giả ]

Khoa Cử Việt Nam
tập hạ
*
THI HỘI-THI ĐÌNH

Nguyễn Thị Chân Quỳnh

Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học
Nhà Xuất Bản Văn Học
2007

MỤC LỤC

Bảng chữ viết tắt
 

PHẦN I: THI HỘI
Chương một : Định kỳ - Phép thi
I - Thi Hội trước thời Nguyễn
1- Nhà Lý
2- Nhà Trần
3- Nhà Hồ
4- Nhà Lê
5- Thời Lê / Mạc (1527-95)
6- Nhà Lê Trung Hưng(1583-1788)
II - Thi Hội  thời Nguyễn

III - Trích 

. Thi Hội 

. Những "chứng nhân" thời Hậu Lê

1- Alexandre de Rhodes (1593-1660)
2- J.B. Tavernier (1605-1689)
3- Samuel Baron ( thế kỷ 17)
. Những nỗi gian truân trên đường đi thi Hội

. Ðứng trên núi Hoành Sơn nhìn ra bể

Chương hai : Trường thi
I - Trường thi trước thời Nguyễn
1- Nhà Lý
2- Nhà Trần
3- Nhà Hồ
4- Nhà Lê
5- Thời Lê / Mạc (1527-95)
6- Nhà Lê Trung Hưng(1583-1788)
I I - Trường thi  thời Nguyễn
Ảnh :
1- Bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức (1490)
2 - Trường thi Nam Định
3 - Bản đồ thành phố Huế 
4 - Áo triều phục, bổ tử hình chim
Chương ba : Thí sinh
I - Luật lệ trước thời Nguyễn
II - Luật lệ  thời Nguyễn
III - Nộp quyển và văn bắng Cử nhân
Chương bốn : Khảo quan
I - Khảo quan thời Hậu Lê
II - Khảo quan  thời Nguyễn
Chương năm : Đề mục -Văn bài
I - Trước thời Nguyễn
II - Thời Nguyễn
Chương sáu : Chấm thi
I - Luật lệ thời Hậu Lê
II - Luật lệ  thời Nguyễn
Ảnh :
Mặt quyển thi Hội (khoa 1913)
Rọc phách - Mặt quyển thi Hội - Khoa 1913
Một quyển thi Hội - Khoa 1913 
Khoa 1913 - Trang cuối quyển thi
Phu Văn Lâu
PHẦN II: THI ĐÌNH
Chương một : Định kỳ - Phép thi
I - Thi Đình trước thời Nguyễn
A- Nhà Lý
B- Nhà Trần
C- Nhà Hậu Lê 
II - Thi Đình  thời Nguyễn
Chương hai : Thi Đình: Nơi thi - Nghi thức
I - Thi Đình thời Hậu Lê

I I - Thi Đình thời Nguyễn

Trích:

Thi Đình I (Ngô Tất Tố) 
Thi Đình I I (Chu Thiên)

Ảnh :
1- Thi Đình theo Samuel Baron
2- Đại nội
3- Ngọ môn
4- Điện Thái-hòa
5- Ngai vàng
6- Đại-cung-môn

Chương ba : Thí sinh
I - Thí sinh trước thời Nguyễn
II - Thí sinh thời Nguyễn
Chương bốn : Khảo quan
I - Khảo quan thời Hậu Lê
II - Khảo quan  thời Nguyễn
Chương năm : Đề mục -Văn bài
I - Đề mục Thi Đình - Sách vấn
II - Văn bài - Đình đối
Trích:
* Văn bài của Trạng nguyên Nguyễn Trực (1442) 
* Văn bài của Trạng nguyên Lương Thế Vinh (1463) 
* Văn bài của Bảng nhãn Lê Quý Đôn (1752) 
Chương sáu : Chấm thi
Trích : 
* Ông Nghè tháng tám (Nguyễn Khuyến) 
* Tiến sĩ Trung thu (Tú Xương)
Chương bảy : Lễ truyền lô - Văn bằng - Bia Tiến sĩ
I - Lễ truyền lô - yết bảng 
II - Văn bằng - Bia tiến sĩ 
* khoa nhâm tuất niên hiệu đại bảo thứ ba (1442)bài ký đề danh tiến sĩ của thân nhân trung 

* Thông cáo của Mai Tổng đốc gửi Tân khoa Tiến sĩ Hoàng Ðình Tá cho về kinh lĩnh bằng cấp 

* Thông cáo của bộ Lễ gửi Tân khoa Tiến sĩ Hoàng Ðình Chuyên cho về vinh quy đồng thời cấp văn bằng

Chương tám : Ân tứ
I - Ân tứ trước thời Nguyễn
Nhà Trần
Nhà Lê
Nhà Mạc
Nhà Lê Trung Hưng
I I - Ân tứ thời Nguyễn
* Nghi thức ban mũ áo cho các Tiến sĩ thời Lê (Phan Huy Chú)
* Nghi thức ban yến cho các Tiến sĩ thời Lê (Phan Huy Chú)
* Xóm Ngự Viên (Nguyễn Bính)
* Hình ảnh
Ch. 9- Vinh quy - Khao vọng - Bổ dụng
 Trích:

* Nghi thức lạy tạ cúa các Tiến sĩ thời Lê
* Vinh quy I (Ngô Tất Tố)
* Vinh quy I I và I I I (Nguyễn Vỹ)

Ảnh :

* Đám rước chuẩn bị lên đường - Kèn trống đi trước 
* Phu khiêng cờ, lọng 
* Quạt vả 
* Dân hàng tổng bầy hương án đón rước - Khách đến mừng
* Vinh quy "Ngựa anh đi trước võng nàng theo sau"
* "Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy..." 
* Hương chức, kỳ mục ra đón
* Hát chèo : Sân khấu - Diễn viên
* Sắc chỉ 2 : Hoàng Đình Chuyên bổ Biên tu
* Sắc chỉ 3 : Hoàng Đình Chuyên thăng Tri phủ
* Sắc chỉ 9 : Hoàng Đình Tá bổ Tu soạn
* Vinh quy - Đám rước

PHẦN III
Kết

Sách tham khảo

(Còn tiếp)