Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr

 
Giáo dục
. Bùi Kim Chi : 
 - Khoảnh khắc hai trường  -  Trăm năm Đồng Khánh quay về  -  Nữ hiệu trưởng cuối cùng của trường Đồng Khánh  -  Từ chiếc lược bạc Trường Tiền
. Đào Linh Lan 
- Thành tựu học đường trong cộng đồng người Việt  (bài dưới dạng Nghe/Nhìn, bằng tiếng Pháp) 
. Đào Tiến Thi : 
- Thăm trường học trẻ em Việt Nam lênh đênh trên Biển Hồ
. Đỗ Kim Trường: 
- Hoạt động giáo dục thời chúa Nguyễn qua các khóa thi
. Lại Như Bằng :
- Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương (1889)      (tác giả : Etienne Aymonier/ LNB  dịch và chú giải) 
- Tiếng Pháp , Quốc-ngữ  và nền Học chính tại Đông Dương - Trả lời Ông Aymonier  (tác giả : E. Roucoules / LNB  dịch và chú giải) 
- Nền học chính tại Nam Kỳ cuối Thế kỷ 19 qua tài  liệu của người Pháp:
- Khảo luận về nền học chính tại Nam Kỳ (Etude sur l'instruction publique en Cochinchine / E.Roucoules, 1889 )  /   [  PDF ]  (tác giả : Emile  Roucoules / LNB trích dịch)
Bối cảnh
1 - Các tỉnh (province) và địa hạt Nam kỳ (Cho đến 1876)   -   2 - Các phân khu hành chính và địa hạt Nam kỳ (từ 1876)   -   3 - Dân số Nam Kỳ năm 1887   -   4 - Các trường học tại Bắc Kỳ năm 1886/1889   -   5- Bảng nhật sự (Ephémérides)   -   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Trường học Các trường học tại Nam Kỳ từ năm 1870 đến năm 1889   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Nhân sự học chính
1 - Học Chính Nam Kỳ, nhân sự trong những năm 1871 - 1874 - 1887  /  [ PDF ]   2 - Học Chính Bắc Kỳ, nhân sự trong năm 1889   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Điều hành học chính
1 -  Thông tư Nha Nội Vụ (Circulaire de la Direction de l'Intérieur )  ngày 25 tháng Sáu năm 1877 :  Phải tôn trọng quyền lựa chọn của cha mẹ trong việc cho hay không cho con em đền trường học  ( Trích từ : Répertoire Alphabétique de Législation & de Réglementation de la Cochinchine , 1889, par MM E.Lafont et J.-B. Fonssagrives, Tome 4 )
Michel BRUN
- Le Lycée Franco-Chinois & Le Collège Fraternité
. Nguyễn Giụ Hùng :
. Sơ lược thi cử ngày xưa  -   Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ
. Nguyễn Lưu Viên
- Vài kỷ niệm của một cựu sinh viên trường thuốc Hà Nội (1) / Phần 2 / Phần 3  / Phần 4
. Nguyễn Phú Phong : 
Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội : Nhập đề
Phần I - Chữ Nôm và chữ quốc ngữ thời cộng cư  /   Chương 1: Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết tiếng Việt  /   Chương 2 : Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc  /   Chương 3 : Tranh luận về việc áp dụng chữ quốc ngữ
Phần II- Sự phát triển của (chữ) quốc ngữ  / Chương 4 : Ảnh hưởng của văn học Pháp  /  Chương 5 : Sự bành trướng của chữ quốc ngữ từ Nam ra Bắc  /   Chương 6 : Quốc ngữ và giáo dục thời Pháp thuộc  /   Chương 7 : Quốc ngữ và sự phát triển của tiểu thuyết  /   Chương 8 : Quốc ngữ trong chương trình tiểu học  / Kết luận  /  Thư mục
. Nguyễn Thị Chân Quỳnh :
 Lối xưa xe ngựa  : 
Chương I - Khoa cử ở Việt Nam , công hay tội ?  /  Chương II - Phép thi nghiêm mật   /    Chương III - Ai là chủ khảo trường Hà Nam khoa Đinh Dậu (1907) : Đồng Sĩ Vịnh hay Cao Xuân Dục  / Chương IV - Tú Xương có đi thi chữ quốc ngữ hay không ? / Chương V - Nguyễn Đình Chiểu ra Huế chuẩn bị thi Hương hay thi Hội khoa Kỷ Dậu (1849)  ?   / Chương VI - Nguyễn Thị Du, vị nữ trạng nguyên độc nhất của ta sinh năm nào  ?  /  Chương VII - Khoa cử thời Hậu Lê dưới mắt Samuel Baron -  /  Chương VIII - Công chúa đời Trần    /    Chương IX - Hoạn quan
- Vì sao tôi nghiên cứu khoa cử 
- VĂN MIẾU THĂNG-LONG/HÀ-NỘI  ( Liên hệ giữa Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Khoa Cử )
* Thi Hương : - Khoa Cử Việt Nam  (tập thượng): THI HƯƠNG 
Version française :  -   Concours de mandarins (Thi Hương)
English Version :  - Regional mandarinic examinations (Thi Hương) /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
*Thi Hội - Thi Đình : - Khoa Cử Việt Nam ( tập hạ ) : THI HỘI - THI ĐÌNH
Version française :  -   Concours à la capitale (Thi Hội) et concours au palais royal (Thi Đình)
English Version :  - Hội and Đình Examinations  /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
. Phạm Vân Nga dịch :
- Regional mandarinic examinations (nguyên tác: Thi Hương-Nguyễn thị Chân Quỳnh) / Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga
- Hội and Đình Examinations  /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
. Hữu Ngọc : - Thám tử văn hóa    (viết về Chân Quỳnh)
. Phanxipăng : 
- Bộ Học thuở xưa    -  Đầu tiên  Lê Văn Thiêm  - Gặp gỡ toán học: sân chơi thú vị bổ ích    - Phó bảng    - Nhớ trường Kiểu Mẫu  -   Quốc Học & Đồng Khánh:trường anh, trường em  -  Những cô giáo không chồng mà... đông con  -  Thi không ăn ớt!  -  'Vụ án' khoa học chấn động dư luận   -  Bộ tâm với nghiên cứu, dịch & dạy văn. - Ngũ phụng tề phi : Những ai ? Nơi đâu ?  -  Nhà giáo chuyên toán Trần Văn Khải: Dạy học in ít mà rất thành công
. Trần Viết Ngạc : 
- Khoa cử ở Nam Kỳ dưới triều Nguyễn
. Trịnh Thanh Thủy : -  Phương pháp khoa học mới  học tiếng Việt nhanh và dễ dàng: áp dụng Âm Vị Học 
. Trúc Huy :
- Vài Kỷ Niệm Về Trường Lycée Français Huế