Trở về Trang chủ Mục lục tác giả Biên tập 
Âm nhạc Phóng sự Dân tộc,Văn hoá học Dáng Nét
Giáo dục Lịch sử  Ngôn ngữ Phóng sự
Quê Hương Tư tưởng - Thời đại Thơ Việt Thơ Chuyển ngữ
Văn cổ Văn học - Luận Văn Ký - Biên khảo Văn học Nhật
Văn Hiện Đại Văn học Ngoại

 
Giáo dục
. Bùi Kim Chi : 
 - Khoảnh khắc hai trường  -  Trăm năm Đồng Khánh quay về  -  Nữ hiệu trưởng cuối cùng của trường Đồng Khánh  -  Từ chiếc lược bạc Trường Tiền
. Đào Linh Lan 
- Thành tựu học đường trong cộng đồng người Việt  (bài dưới dạng Nghe/Nhìn, bằng tiếng Pháp) 
. Đào Tiến Thi : 
- Thăm trường học trẻ em Việt Nam lênh đênh trên Biển Hồ
. Đỗ Kim Trường: 
- Hoạt động giáo dục thời chúa Nguyễn qua các khóa thi
. Lại Như Bằng :
- Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương (1889)      (tác giả : Etienne Aymonier/ LNB  dịch và chú giải) 
- Tiếng Pháp , Quốc-ngữ  và nền Học chính tại Đông Dương - Trả lời Ông Aymonier  (tác giả : E. Roucoules / LNB  dịch và chú giải) 
- Nền học chính tại Nam Kỳ cuối Thế kỷ 19 qua tài  liệu của người Pháp:
- Khảo luận về nền học chính tại Nam Kỳ (Etude sur l'instruction publique en Cochinchine / E.Roucoules, 1889 )  /   [  PDF ]  (tác giả : Emile  Roucoules / LNB trích dịch)
Bối cảnh
1 - Các tỉnh (province) và địa hạt Nam kỳ (Cho đến 1876)   -   2 - Các phân khu hành chính và địa hạt Nam kỳ (từ 1876)   -   3 - Dân số Nam Kỳ năm 1887   -   4 - Các trường học tại Bắc Kỳ năm 1886/1889   -   5- Bảng nhật sự (Ephémérides)   -   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Trường học Các trường học tại Nam Kỳ từ năm 1870 đến năm 1889   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Nhân sự học chính
1 - Học Chính Nam Kỳ, nhân sự trong những năm 1871 - 1874 - 1887  /  [ PDF ]   2 - Học Chính Bắc Kỳ, nhân sự trong năm 1889   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Điều hành học chính
1 -  Thông tư Nha Nội Vụ (Circulaire de la Direction de l'Intérieur )  ngày 25 tháng Sáu năm 1877 :  Phải tôn trọng quyền lựa chọn của cha mẹ trong việc cho hay không cho con em đền trường học  ( Trích từ : Répertoire Alphabétique de Législation & de Réglementation de la Cochinchine , 1889, par MM E.Lafont et J.-B. Fonssagrives, Tome 4 )
Michel BRUN
- Le Lycée Franco-Chinois & Le Collège Fraternité
. Nguyễn Lưu Viên
- Vài kỷ niệm của một cựu sinh viên trường thuốc Hà Nội (1) / Phần 2 / Phần 3  / Phần 4
. Nguyễn Phú Phong : 
Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội : Nhập đề
Phần I - Chữ Nôm và chữ quốc ngữ thời cộng cư  /   Chương 1: Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết tiếng Việt  /   Chương 2 : Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc  /   Chương 3 : Tranh luận về việc áp dụng chữ quốc ngữ
Phần II- Sự phát triển của (chữ) quốc ngữ  / Chương 4 : Ảnh hưởng của văn học Pháp  /  Chương 5 : Sự bành trướng của chữ quốc ngữ từ Nam ra Bắc  /   Chương 6 : Quốc ngữ và giáo dục thời Pháp thuộc  /   Chương 7 : Quốc ngữ và sự phát triển của tiểu thuyết  /   Chương 8 : Quốc ngữ trong chương trình tiểu học  / Kết luận  /  Thư mục
. Nguyễn Thị Chân Quỳnh :
 Lối xưa xe ngựa  : 
Chương I - Khoa cử ở Việt Nam , công hay tội ?  /  Chương II - Phép thi nghiêm mật   /    Chương III - Ai là chủ khảo trường Hà Nam khoa Đinh Dậu (1907) : Đồng Sĩ Vịnh hay Cao Xuân Dục  / Chương IV - Tú Xương có đi thi chữ quốc ngữ hay không ? / Chương V - Nguyễn Đình Chiểu ra Huế chuẩn bị thi Hương hay thi Hội khoa Kỷ Dậu (1849)  ?   / Chương VI - Nguyễn Thị Du, vị nữ trạng nguyên độc nhất của ta sinh năm nào  ?  /  Chương VII - Khoa cử thời Hậu Lê dưới mắt Samuel Baron -  /  Chương VIII - Công chúa đời Trần    /    Chương IX - Hoạn quan
- Vì sao tôi nghiên cứu khoa cử 
- VĂN MIẾU THĂNG-LONG/HÀ-NỘI  ( Liên hệ giữa Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Khoa Cử )
* Thi Hương : - Khoa Cử Việt Nam  (tập thượng): THI HƯƠNG 
Version française :  -   Concours de mandarins (Thi Hương)
English Version :  - Regional mandarinic examinations (Thi Hương) /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
*Thi Hội - Thi Đình : - Khoa Cử Việt Nam ( tập hạ ) : THI HỘI - THI ĐÌNH
Version française :  -   Concours à la capitale (Thi Hội) et concours au palais royal (Thi Đình)
English Version :  - Hội and Đình Examinations  /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
. Phạm Vân Nga dịch :
- Regional mandarinic examinations (nguyên tác: Thi Hương-Nguyễn thị Chân Quỳnh) / Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga
- Hội and Đình Examinations  /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
. Hữu Ngọc : - Thám tử văn hóa    (viết về Chân Quỳnh)
. Phanxipăng : 
- Bộ Học thuở xưa    -  Đầu tiên  Lê Văn Thiêm  - Gặp gỡ toán học: sân chơi thú vị bổ ích    - Phó bảng    - Nhớ trường Kiểu Mẫu  -   Quốc Học & Đồng Khánh:trường anh, trường em  -  Những cô giáo không chồng mà... đông con  -  Thi không ăn ớt!  -  'Vụ án' khoa học chấn động dư luận   -  Bộ tâm với nghiên cứu, dịch & dạy văn
. Trần Viết Ngạc : 
- Khoa cử ở Nam Kỳ dưới triều Nguyễn
. Trịnh Thanh Thủy : -  Phương pháp khoa học mới  học tiếng Việt nhanh và dễ dàng: áp dụng Âm Vị Học 
. Trúc Huy :
- Vài Kỷ Niệm Về Trường Lycée Français Huế