Nguyễn Thị Chân Quỳnh
 >>> Về tác giả <<<

 

 

 
Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Lịch sử

- Đông Cung Nhựt Trình (hay câu chuyện Hoàng Tử Cảnh )
- Ký Sự đi Thái Tây : Phi-Li-Phê Bỉnh (1759-1830 ?) -  Phạm Phú Thứ (1821-1882)
- Con Cắt Biển (Nguyễn Hữu Chỉnh)-
- Nhân vật Nguyễn Hoằng
- Điện Kính Thiên
Văn - Ký 
- Bên kia vách (Chuyện nghe qua vách)
- Câu chuyện "hội nhập"
- Dân Bách Việt nói tiếng "Bách-Ngữ"
- Khi Nguyễn trở về 
- Chớ rửa lông mày... 
- Có thực mới vực được đạo
Biên khảo 
- Áo dài xưa và nay, những ngộ nhận...
- Khai Bút Đại Cát
- Những điều trông thấy 
- Tết Nguyên Đán và Lễ Nghênh Xuân
- Tết Dưới Mắt Người Tây Phương
- Vẫn chuyện chủ khảo Cao Xuân Dục (Thư ngỏ gửi ông Cao Xuân Tứ ) ::::
Văn học 
- Cùng một ánh trăng ( so sánh trăng trong thơ của Xuân Diệu và trăng trong thơ văn của Hàn Mạc Tử)
- Một số truyền thuyết sai lầm về Cao Bá Quát
- Hồ Xuân Hương  *  "Rút nhầm tơ duyên..."
- Mạc Đĩnh Chi (1286-1350) vài truyền thuyết 
- Thư ngỏ gửi anh Nghiêm Xuân Hải 
- VĂN MIẾU THĂNG-LONG/HÀ-NỘI  ( Liên hệ giữa Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Khoa Cử )
Giáo dục
- Vẫn chuyện chủ khảo Cao Xuân Dục (Thư ngỏ gửi ông Cao Xuân Tứ ) ::::
- Vì sao tôi nghiên cứu khoa cử 
- VĂN MIẾU THĂNG-LONG/HÀ-NỘI  ( Liên hệ giữa Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Khoa Cử )
Khoa Cử Việt Nam
*
Khoa Cử Việt Nam  (tập thượng): 
THI HƯƠNG 
Tay ngà      TựaBảng chữ viết tắt
Dẫn nhập : 1 - Ðại lược về Khoa cử   -    2 - Ðạo Nho
Phần thứ nhất : Dùi mài kinh sử : Ch. 1 - Lễ Khai tâm  -  Ch. 2 - Học chế - Học vụ   -  Ch. 3 - Sách học  -  Ch. 4 - Chữ viết  - Ch. 5 - Thi Khảo - Thi Hạch
( Trích : Cuộc bình văn trong nhà Giám  -  "Bình văn" dưới ngòi bút Ðặng Thái Mai 
Phần thứ hai: Chuẩn bị : Ch. 1 - Thi Hương - Ðịnh kỳ  - Ch. 2 - Thí sinh  -  Ch. 3 - Khảo quan   -  Ch. 4 - Trường thi
( Trích : Lương cung đốn hàng ngày của các Khảo quan  - Lễ Tiến trường I  -     Lễ Tiến trường II  
( Trích : Bão lụt trong trường thi   -    Nỗi khổ cực của quan chấm trường
Phần thứ ba : Ứng thi : Ch. 1 - Nhật kỳ - Lễ Ðiểm danh   -  Ch. 2 - Ðề mục - Văn bài  - Ch. 3 - Các thể văn trường thi   -  Ch. 4 - Trường quy
( Trích : Lễ Ðiểm danh   -    Báo oán 
( Trích : Kinh nghĩa : Mẹ ơi con muốn lấy chồng   - Thơ cổ phong   -    Phú cổ thể   -    Phú hỏng thi khoa Canh Tý (1900)  -  Chiếu nhường ngôi (Lý Chiêu hoàng)  -  Văn sách : Lấy chồng cho đáng tấm chồng  )
( Trích : Thi ban đêm  ) 
Phần thứ tư : Kết quả : Ch. 1 - Chấm thi  -   Ch. 2 - Lễ Xướng danh - Yết bảng  - Ch. 3 - Ân tứ - Lễ tạ   -  Ch. 4 - Vinh quy - Khao vọng
(Trích : Chấm thi   -    Hỏng thi I   -    Hỏng thi II   -    Hỏng thi III  )
(Trích :Lễ tạ ơn chúa Trịnh   -    Lễ tạ và yến Lộc minh  
(Trích :: Vinh quy    -   Mẹo lừa 
Phần kết : 1 - Kết   -    2 - Bảng chỉ tên (Index)   -   3 - Sách tham khảo   -    4 - Mục lục
* Thi Hương :
Version française :  -   Concours de mandarins (Thi Hương)
English Version :  - Regional mandarinic examinations (Thi Hương) /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
Khoa Cử Việt Nam
*
Khoa Cử Việt Nam ( tập hạ ) : 
THI HỘI - THI ĐÌNH
*Thi Hội - Thi Đình : - 
Version française :  -   Concours à la capitale (Thi Hội) et concours au palais royal (Thi Đình)
English Version :  - Hội and Đình Examinations  /  Translated from Vietnamese by Phạm Vân Nga 
Lối xưa xe ngựa  : 
- Chương I - Khoa cử ở Việt Nam , công hay tội ?
- Chương II - Phép thi nghiêm mật 
- Chương III - Ai là chủ khảo trường Hà Nam khoa Đinh Dậu (1897) : Đồng Sĩ Vịnh hay Cao Xuân Dục
- Chương IV - Tú Xương có đi thi chữ quốc ngữ hay không ?
- Chương V - Nguyễn Đình Chiểu ra Huế chuẩn bị thi Hương hay thi Hội khoa Kỷ Dậu (1849)  ?
- Chương VI - Nguyễn Thị Du, vị nữ trạng nguyên độc nhất của ta sinh năm nào  ?
- Chương VII - Khoa cử thời Hậu Lê dưới mắt Samuel Baron -
- Chương VIII - Công chúa đời Trần
- Chương IX - Hoạn quan
Truyện dịch
Du Maurier - Chim  ( The birds )
W. S. Maugham - Louise 
Saki - Con mèo Tobermory   - Gabriel-Ernest  - Vị Thánh và con Yêu
H.G.Wells - Xứ sở của người mù
Về tác giả
- Sinh năm 1931 tại Hà Nội.
- Sang Pháp từ cuối năm 1952.
- Kỹ sư Kỹ nghệ Dệt  (Tốt nghiệp : Ecole Supérieure des Industries Textiles de Lyon / Trường Cao học Kỹ nghệ Dệt ở Lyon ). Làm việc tại các xí nghiệp vùng phụ cận Paris. 
- Vì  dị ứng với hóa chất, chuyển sang học Anh văn. Đỗ tiến sĩ Văn khoa (Anh văn) tại Đại Học Paris-Sorbonne (Paris IV).
- Dậy học và làm việc trong phòng đánh giá  văn bằng ngoại quốc và hướng dẫn sinh viên, Đại học Paris-Sorbonne.
- Cộng tác với  đài phát thanh BBC ở Luân đôn, trong ban Việt ngữ với biệt hiệu Minh Khuê.
  Trong thời gian làm ở BBC đã cùng nhà thơ Keith Bosley dịch một số thơ Việt sang tiếng Anh. Sau khi về Pháp, Keith Bosley lựa rồi cho in thành Tuyển tập The War Wife (Allison & Busby, London, 1972) và phần thơ Việt trong The Elek Book of Oriental Verse (Paul Elek, London, 1979).
- Từ 1989 bắt đầu cộng tác với một số tạp chí hải ngoại như Thế kỷ 21, Hợp Lưu, Văn Lang, Văn Học, Chim Việt Cành Nam, Giao Điểm, Trăm Con, Hồn Việt, Etudes Vietnamiennes...

Đã xuất bản :

- The War Wife, thơ Việt tuyển dịch chung với nhà thơ Keith Bosley (Allison & Busby, London, 1972).
- "Lối Xưa Xe Ngựa..." tập I (An Tiêm, Paris, 1995). 
   Tái bản năm 2001 (nhà xuất bản Tuổi Trẻ và Trung Tâm Nghiên cứu Quốc Học, TPHCM).
Hoa Thơm Cỏ Lạ , tuyển dịch truyện ngắn hay cuả Anh quốc (An Tiêm, Paris, 1995).
- "Lối Xưa Xe Ngựa..." tập II (An Tiêm, Paris, 2002).
- Khoa Cử Việt-Nam, tập Thượng, Thi Hương (An Tiêm, Paris , 2002). 
  Tái bản năm 2003 (nhà xuất bản Văn Học và Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, TPHCM)
- Khoa Cử Việt-Nam, tập Hạ, Thi Hội - Thi Đình (Nhà xuất bản Văn Học và Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, TPHCM, 2007).

. Hữu Ngọc : - Thám tử văn hóa    (viết về Chân Quỳnh)