Phạm Thảo Nguyên
(Thảo Nguyên)

 
Văn học
- Hoàng hôn trong thơ cổ Việt Nam 
- Câu chuyện Tự Lực Văn Đoàn, và những điều chưa nói
- Đi tìm gốc gác Lý Toét, Xã Xệ
Đọc thơ Nguyễn Du :
- Dạ Tọa
- Dạ Toạ (2)
- Đọc Tái Du Tam Điệp Sơn của Nguyễn Du 
- Độc Tiểu Thanh Ký
- Đối tửu 
- Khám phá về người bạn gái của Nguyễn Du trong bài thơ Mộng Đắc Thái Liên
- Long Thành Cầm Giả Ca
- Nguyễn Du, Người Tráng Sĩ 
- Nguyễn Du ở Quỳnh Côi và bài thơ Trệ Khách
- Ngẫu Hứng
- Quỳnh Hải Nguyên Tiêu
- Tương Âm Dạ 
Đọc thơ Nguyễn Trãi : 
Thính Vũ   -  Đề Yên Tử Sơn, Hoa Yên Tự (Nguyễn Trãi)  -  Tâm sự Nguyễn Trãi khi đất nước bị giặc Minh chiếm đóng
Đọc Thơ Thiền Việt Nam :
- Đăng Bảo Đài Sơn  (Vua Bụt Trần Nhân Tông (1258- 1308) )
Văn ký
 -Mẹ chồng tôi, bà Thế Lữ