Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Đan Tâm 
Mùa Đông Xứ Quảng
 Tiên Tri

 

Mùa đông xứ Quảng

Trên mùa phượng cũ còn ghi
Bóng hình em với làn mi não nùng
Những ngày bão biển mưa rừng
Quê hương lụt lội anh ngừng sang thăm

Nhìn bong bóng nước bên thềm
Còn nghe vọng tiếng cười em đông nào.
 


 

Tiên tri

rồi đôi mắt to nầy
sẽ đỏ
         và sưng
vì những lần khóc thâu đêm

hạnh phúc êm đềm
sẽ tàn
như những cụm lan


  [ Trở Về  ]