Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

Lòng mẹ 

Mẹ sắp phải xa con về trước Chúa 
Trước tôn nhan nay xin được dọn mình 
Chân đi giầy con đã chọn thật xinh 
Mẹ xưng nốt tội tình trong quá khứ 

Tội ích kỷ ... vì yêu con quá đáng
Mẹ đã trao tất cả mọi tình thương 
Mẹ vẫn thường dành cho mọi trẻ em 
Nay chỉ để cho mình con của mẹ !

Giữa những trẻ sơ sinh , trong nhà trẻ 
Chỉ thấy con : em bé đẹp nhất đời 
" Chẳng có ai kháu khỉnh bằng con tôi ! "
Tội thiên vị , chỉ nhìn con say đắm

Khi con khóc con buồn con chạy ngã 
Mẹ vội vàng chạy đến đỡ dậy liền 
Tội nghi ngờ ... cố nén , vẫn hiện lên :
" Không biết có ... " đứa nào " xô con té !" 

Mẹ cố tránh mà vẫn còn vị kỷ 
Mỗi lần xem con thi chạy thi bơi 
Chỉ mong con sẽ thắng, sẽ hơn người
Dù có biết sức con còn yếu kém

*
Có bấy tội mẹ mới vừa xưng hết
Sẽ được tha hay sẽ chẳng được tha ?
Nếu đêm nay Chúa cho trở về nhà
Mẹ sẽ cố ... nhưng e rằng tái phạm ... 

Quỳnh  Chi ( 15/12/2003 )Trở Về   ]