Chim Việt Cành Nam
 Trở Về 
Trang chủ
 Tác giả

Hoa anh đào trong tập cổ thi  Manyoshu
Vườn xưa kín cổng cao tường 
Anh đào còn ngậm nụ hồng đợi ai 


Mưa xuân rơi ...nhớ dịu dàng
Anh đào chưa ngắm sao đành để ..rụng rơi

 

Người khen hoa đẹp mãn khai 
Riêng  ta  chỉ thấy vắng ai hoa buồn 
Anh đào nở khắp núi xa 
Hỏi người người có nhớ ta chăng người 
Nhớ người đã gặp xuân xưa 
Anh đào lại nở để chờ gặp ai 
Anh đào còn nở trên cây
Chiều người hoa vội bay theo gió đùa 
Ta còn vượt núi Tatsuya , 
Anh đào ơi hãy đợi ta đừng tàn 

 

Quỳnh Chi phóng  dịch ( 9/4/2005)

 Trở Về