Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]        [ Tác giả ]

Thơ Trần Xuân An
TRÀ TIÊN XỨ NÚI trôi hết vào lòng, cay đắng
giờ trà Bàu Cạn thơm môi
búp chát, đọng dư vị ngọt
cao nguyên hừng đông trong tôi.
  TP.HCM., 07-7 HB12 
TXA.
BỮA TRƯA TRẢNG BÀNG   bánh tráng phơi sương thơm một nắng
rau rừng rau rẫy xanh tràn khay
chiếu bàng ngỡ trải trong trưa trảng
chua mặn, ngọt thời khai phá, cay. 
  10-7 HB12 (2012)
TXA. 
NHỮNG ĐÓA BÔNG DẤU HỎI

lịch sử móc vào sườn núi cao bao chùm dấu hỏi
và cắm neo xuống biển sâu những dấu hỏi đâu lưng
câu trả lời hôm nay, cho hôm nay
         (khác thuở xưa, thế giới còn mịt mùng!)
nhưng xuyên suốt sợi hồng bốn ngàn năm, không rối

lòng theo sợi hồng kia, có gì mông lung!
giữ biển đảo, núi sông - biên giới
không chỉ khai thác, mà giành lại 
         (hòa bình nhưng hào hùng?)
câu trả lời trong vầng trán Việt Nam, chói lọi

không một ai Lê Chiêu Thống. Cờ đỏ sáng bừng
sáng bừng Huế, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…
cùng hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông 
         (máu xương Tổ quốc giữa muôn trùng. Đảo gầm biển dội)
lẫm liệt vượt xa thời đại Quang Trung

những chùm dấu hỏi đâu lưng - bao đóa bông, hương lừng -
chung đài, cùng cội. Nối kết nhau - sợi hồng - một tiếng nói
vững chãi trên sườn núi khai thác và chiến công 
          (đỉnh cao vòi vọi)
khai thác và chiến công, đáy biển, neo chặt vào!
                                               Vạn đóa, sáng trưng!
 

TP.HCM., 23-7 HB12 (2012)
TXA.