Trần Xuân An
Thơ
- Ba mươi bảy năm
- Biến mất, đôi khi
- Bữa trưa Trảng Bàng
- Buổi chiều Ben Hur
- Cái nhìn thơ dại
- Câu đối chúc xuân 
- Chùm thơ hai mưoi bài 
- Chùm thơ 8 bài viết từ trại sáng tác tại Gia Lai [PDF]
- Chùm thơ 11 bài [Pdf]
- Đà và Lạt
- Đà Lạt, ba mươi năm
- Đinh ninh
- Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên  (Tập thơ thứ tám ) 
- Góc chiều bảo tàng Lâm Đồng
- Khi ra phòng viết, với bạn 
- Ngông tếu với hai cây tùng trước sân
- Nhà thơ và Lang Biang
- Phố huyện Diên Sanh
- Rừng non bộ mênh mông
- Tập thơ " Hát mộc với Biển Đảo"
- Thành phố quê hương
- Thập tự giá Spartacus và Sông Hương
- Thiền khách
- Thơ những mùa hương (tập thơ)
- Thơ sử và những bài thơ khác (tập thơ thứ 11)
- Tưởng niệm cậu
- Trà tiên xứ núi
- Những đóa bông dấu hỏi
Ký - Biên khảo
- Hậu chiến không riêng ai (truyện - hồi ức)    [PDF]- Giao lưu với những người viết trẻ tuổi tại Lâm Đồng  -   Về "Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh" ( Bài 1)  -   (   Bài 2  ) -  (  Bài 3  )   Tuổi học trò của tôi : Phần 1: Trước tuổi mười chín   /  Phần 2: Thuở giao thời bên sông Hương
Văn học
 - Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn của tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh)
- Gặp lại bài thơ "Tháp nắng" trong thư viện (mạn phép bình lại, khác với nhà thơ Huy Trâm)
- Giao lưu với những người viết trẻ tuổi tại Lâm Đồng
- "Ngày xưa "  & Nguyễn Nhược Pháp
- Chút ước ao giải phóng cho người làm thơ yêu đương 
Tư tưởng
- Các vấn đề thời đại
 - 1.Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học
- 2.Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc [PDF]
- 3.Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm Khổ Đế trong Tứ Diệu Đế [ PDF ] 
- 4. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật [ PDF ]
- 5.Tìm hiểu "Lục Độ Tập Kinh" và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta (chuyên luận của Th sư GSTS Lê Mạnh Thát
Lịch sử
. Trần Xuân An : Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) với nhiệm vụ lịch sử sau vụ Kinh đô quật khởi (5-7-85)  - Hoảng Hữu Xứng (1831-1905), hành trạng biên niên  -  Hoảng Hữu Xứng (1831-1905), và Thực lục  -  Ai là tác giả "Việt Nam Vong Quốc Sử " ? (Bổ sung tư liệu và lí giải về một vấn nạn)
 - Thử trả lời bài báo của nhà báo kì cựu Phan Quang (Vua Hàm Nghi nghỉ lại nhà ai trên đường từ Huế ra Tân Sở  năm thất thủ kinh đô 1885?) 

Trần Xuân An : Thảo luận : Chiếu Cần Vương
1. Một bài báo của Tuổi Trẻ Cuối Tuần : "Một nguyên bản chiếu Cần Vương vừa được tìm thấy tại bảo tàng gia đình ông Thierry d'Argenlieu tại Pháp"
2. Trần Xuân An : Về cái được gọi là "Chiếu Cần Vương - D'Argenlieu / 03-07-1889"
3. Trần Xuân An : Bàn thêm về Thông Báo Cho Thiên Hạ Cần Vương ( Cáo Dụ Cẩn Vương), Lệnh Dụ Thiên Hạ Cần Vương & Cụm Từ "Tờ Chiều Cần Vương Của Vua Hàm Nghỉ
5. Trần Xuân An sưu tập : Các Ý Kiến Về "Chiếu Cần Vương - D'Argenlieu"
6. Tiếp thu sự góp ý của Ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hữu Cư (Thơ), Nguyễn Hoằng (Hoàng), Nguyễn Hữu Bài, Thierry D'Argenlieu


 
Trần Xuân An biên soạn và khảo cứu (đặc biệt là khảo chứng)
Nguyễn Văn Tường 
(1824-1866)
(Giới thiệu)
Phụ Chính Đại Thần
Nguyễn Văn Tường 
(Giới thiệu)