Chim Việt Cành Nam           [  Trở Về   ]          [ Trang chủ ]     [ Tác giả ]

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học - Nhà xuất bản Văn học 2006

GỬI THƯƠNG VỀ HUẾ

Chim Việt Cành Nam tái bản 2012
Bài viết, ảnh chụp và tư liệu Võ Quang Yến

Thương mến tặng Liliane, người bạn đời đã biết chịu dựng tôi
và đã cùng tôi chia sẻ vui buồn hơn một nửa thế kỷ nay.
Thương mến tặng các con, dâu, rể, các cháu nội, ngoại, với
niềm hy vọng từ phương trời Tây xa xăm chúng không quên
hướng mắt gởi lòng về quê hương ông cha.
LỜI GIỚI THIỆU

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

TẬP I : ĐƯỜNG VỀ XỨ HUẾ ( Chim Việt Cành Nam số 47 01.05.2012)

TẬP II : LÀM GÌ CHO HUẾ ( Chim Việt Cành Nam số 48 08.08.2012 )

TẬP III - HUẾ TỪ PHƯƠNG XA ( Chim Viêt Cành Nam số 49 15.11.2012 )

TẬP IV : HUẾ MỘT THỜI XƯA ( Chim Việt Cành Nam số 50 10.03.2013 )

TẬP V : HUẾ QUA TRANG SỬ ( Chim Việt Cành Nam 51 15.05.2013 )

TÁC GIẢ

TRANG BẠN ĐỌC

PHỤ BẢN

MỤC LỤC