Chim Việt Cành Nam           [  Trở Về   ] 

GỬI THƯƠNG VỀ HUẾ

Võ Quang Yến

*
Mục Lục


 
LỜI GIỚI THIỆU

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

TẬP I : ĐƯỜNG VỀ XỨ HUẾ ( Chim Việt Cành Nam số 47 01.05.2012)

1 - Về thăm quê cũ
2 - Về làm dâu Huế
3 - Lại một lần về thăm Huế
4 - Được gặp nhau
5 - Đem con cháu về thăm quê nội
6 - Tìm về hình ảnh cố hương
7 - Chồng và chùa
TẬP II : LÀM GÌ CHO HUẾ ( Chim Việt Cành Nam số 48 08.08.2012 )
8 - Hướng về miền Trung
9 - Làm gì cho Huế 
10 - Công tác trên quê hương 
11 - Hơi thở sông Hương 
12 - Hoàng Đăng Nhuận giữa Paris 
13 - Gởi thương về Huế 
14 - Rau câu Huế 
15 - Bốn họa sĩ Huế ở Paris 
16 - Hương vị Huế giữa Nam Đô 
17 - Từ Debussy đến Tôn Thất Tiết 
18 - Tiến tới Hội Người Yêu Huế 
TẬP III - HUẾ TỪ PHƯƠNG XA ( Chim Viêt Cành Nam số 49 15.11.2012 )
19 - Ngôi chùa ngày cưới
20 - Từ Edo phố xưa vọng về Phú Xuân thành cũ
21 - Hoạt động văn hóa Huế giữa lòng Paris
22 - Khách Huế, tình quê trên đỉnh Ni Sơn
23 - ăn cơm tây lấy vợ đầm
24 - Gởi rể đất người
25 - Một chiểu thu Huế dưới trời Tây
26 - Đường về kinh thành Huế
27 - Bác Hoàng Xuân Hãn không còn nữa
TẬP IV : HUẾ MỘT THỜI XƯA ( Chim Việt Cành Nam số 50 10.03.2013 )
28 - Tựu trường năm chót 
29 - Một bức chiếu Cần Vương 
30 - Vài mẩu chuyện xưa 
31 - Điệu hò xứ Huế 
32 - Lối nói tiếng Huế 
33 - Lồ tai vàng làng Mỹ Cang 
34 - Chiếc áo dài Huế 
35 - Du lịch miền đất cũ 
TẬP V : HUẾ QUA TRANG SỬ ( Chim Việt Cành Nam 51 15.05.2013 )
36 - Hai di tích Chăm ở Thừa Thiên Huế
37 - Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa Nguyễn thứ tám
38 - Thanh kiếm Thái A của vua Gia Long
39 - Từ Hoàng tử Cảnh dến Hoàng thân Cường Để
40 - Thành Huế xây kiểu Vauban
41 - Một ông quan Tây thời Nguyễn
42 - Cầu Giấy trong một khúc sử Việt Nam
43 - Pierre Loti : 1883, ba ngày đánh chiếm cửa Thuận An
44 - Huế 1886 qua mắt bác sĩ Hocquard
45 - Cuộc đương đầu Đế Thám - Galliéni
46 - Hoàng thân Vĩnh San ở đảo La Réunion
47 - Những ngày cuối đời của vua Duy Tân
48 - Đông cung Hoàng thái tử Bảo Long
Tác giả

Trang bạn đọc

Phụ bản

Trở lại trang đầu