Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

Xuân dạ lạc thành văn địch

Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
Tán nhập xuân phong mãn lạc thành
Thử dạ khúc trung văn chiết liễu
Hà nhân bất khởi cố viên tình 

Lý Bạch 

*
Tiếng sáo đêm xuân 
I
tiếng sáo từ đâu mà véo von 
vi vu theo làn gió đêm xuân 
biệt ly , viễn xứ thuyền ... mấy khúc
sao khỏi chạnh lòng nhớ cố hương 
II
vẳng nghe tiếng sáo bổng trầm
lẫn trong tiếng gió đêm xuân vọng về
khúc đâu viễn xứ , biệt ly 
chạnh lòng ai chẳng nhớ quê bồi hồi

Quỳnh Chi phỏng dịch
( 30/1/2003 ) 


 


Trở Về   ]