Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

CẨM SẮT

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên

Lý Thương Ẩn
 CÂY ĐÀN MUÔN ĐIỆU

Ðàn rung khúc nhạc lòng tôi
Xiết bao niềm nhớ ... quãng đời hoa niên
Mơ màng hồn bướm Trang sinh
Não nùng tiếng quốc đêm xuân nhớ nhà
Lung linh biển bạc trăng ngà
Long lanh giọt lệ châu sa cảm hoài
Lam Ðiền ngọc ấm nắng mai
Ðàn vui ấm lại cuộc đời giá băng
Tình đầu một thuở nào quên
Ðàn rung réo rắt nỗi niềm nhớ thương

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 9/4/2004 )
Bản dịch 1 :

Cẩm sắt vì đâu ngũ-thập-huyền ?
Mỗi dây mỗi trục gợi hoa niên.
Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,
Thục đế xuân tình gửi tiếng quyên.
Bể cả trăng thanh châu đẫm lệ,
Ðồng xanh nắng ửng ngọc tan liền.
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Khi đã qua rồi thuở lứa duyên !

Bản dịch 2 :

Cẩm sắt vì đâu năm chục dây ?
Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.
Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,
Thục đế tình xuân tiếng cuốc chầy.
Thương hải trăng thanh châu nhỏ lệ,
Lam điền nắng ấm ngọc tan bay.
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Lúc đã tàn phai với tháng ngày !

Vĩnh Sính phóng dịch


Trở Về   ]