Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

VỌNG NGUYỆT HOÀI VIỄN

Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thì
Tình nhân oán dao dạ
Cách tịch khởi tuơng tư
Diệt chúc liên quang mãn
Phi y giác lộ tư
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ

Trương Cửu Linh
TRÔNG TRĂNG NHỚ NGƯỜI Ở XA

Trăng lên biển bạc sáng ngời
Chân mây mặt nước một trời đầy trăng
Thương ai ngàn dặm xa xăm
Canh khuya trằn trọc đêm trăng lạnh lùng
Tắt đèn lặng ngắm trăng trong
Áo đơn thêm lạnh giọt sương đầm đìa
Làm sao múc ánh trăng khuya
Gửi người ta vẫn mộng về trong mơ

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 14/4/2004)


Trở Về   ]