Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

TĨNH DẠ TƯ

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

Lý Bạch
TƯ LỰ ĐÊM THANH

Trăng khuya sáng rọi trước thềm
Vườn khuya như có sương đêm đọng đầy
Ngửng nhìn trăng sáng đêm nay
Mà lòng nặng trĩu trông vời cố hương

Quỳnh Chi phóng dịch
( 25/6/2004)

 


Trở Về   ]