Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

Xuân dạ hỉ vũ 

Hảo vũ tri thì tiết 
Đương xuân mãi phát sinh 
Tuỳ phong tiềm nhập dạ 
Nhuận vật tế vô thanh 
Dã kính vân câu hắc 
Giang thuyền hoả độc minh 
Hiểu khan hồng thấp xứ 
Hoa trọng Cẩm quan thành 

Đỗ Phủ
Mưa lành đêm xuân 

Mưa lành báo hiệu mùa sang 
Đây mùa xuân tới rộn ràng trời xuân 
Mưa theo làn gió âm thầm 
Trong đêm thánh thót tưới nhuần cỏ cây 
Đường thôn mây xám đầy trời 
Trên sông ánh lửa thuyền ai lập loè 
Sáng ra rực rỡ đồng quê 
Với ngàn hoa thắm đã về cùng xuân 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 25/2/2005)


Trở Về   ]