Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

Khúc giang 

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân 
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân
Thả khán dục tận hoa kinh nhãn 
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần 
Giang thượng tiểu đường sào phỉ thuý
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân
Tế suy vật lý tu hành lạc 
Hà dụng phù danh bạn thử thân 

II.

Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy
Tửu trái tầm thường hành xử hữu
Nhân sanh thất thập cổ lai hi
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện
Điểm thuỷ tình đình khoản khoản phi
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển
Tạm thời tương thưởng mạc tương vi 

Đỗ Phủ
Khúc Giang

Xuân tàn theo cánh hoa rơi
Mưa hoa gió cuốn tả tơi não nùng
Trông hoa rụng hết xuân hồng
Buồn thôi nào ngại rựơu nồng mềm môi 
Lân chầu mộ chúa trên đồi
Bên sông chim chả liệng vui thảo đường 
Thôi về nhàn nhã thong dong
Mang chi danh hão nhọc thân ích gì 

II.

Cáo quan cầm áo qua ngày 
Bên sông say khướt trở hài mỗi khuya 
Nợ đìa tửu quán thiếu chi
Bẩy mươi tuổi thọ mấy khi có người
Bướm vờn hoa khắp đó đây 
Chuồn chuồn chợt đậu chợt bay trên hồ
Cảnh xuân rồi chuyển theo mùa 
Cùng vui chốc lát , đừng hờ hững nghe !

Quỳnh Chi phóng dịch ( 8/8/2004)


Trở Về   ]