Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

THU CA

Trường an nhất phiến nguyệt
Vạn hộ chẩm y thanh
Thu phong suý bất tận
Tổng thị Ngọc quan tình
Hà nhật bình Hồ lỗ
Lương nhân bãi viễn chinh

Lý Bạch
Thu Ca

Trường an một mảnh trăng soi 
Tiếng chày giặt lụa chiều rơi vạn nhà
Gió thu thổi mãi xót xa 
Này trăng này gió làm ta nhớ chàng 
Vọng trông về phía Ngọc quan 
Bao giờ tan giặc cho chàng về đây 

Quỳnh Chi phóng dịch
(20/11/2004) 


Trở Về   ]