Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

SƠN CƯ THU MINH

Không san tân vũ hậu
Thiên khí vãn lai thu
Minh nguyệt tùng gian chiếu
Thanh tuyền thạch thượng lưu 
Trúc huyên quy hoán nữ
Liên động hạ ngưchu
Tuỳ ý xuân phương hiết
Vương tôn tự khả lưu

Vương Duy
Đêm Thu Nơi Sơn Thôn

Hơi thu ngập cả núi rừng 
Sau chiều mưa đổ một vùng tịch liêu
Trăng soi qua kẽ thông reo
Suối trong róc reo chảy theo đá ngầm
Rừng tre vang tiếng cười giòn 
Mấy cô giặt lụa trong thôn trở hài 
Trong sen khẽ động thuyền ai
Xuôi giòng dưới ánh trăng soi trắng ngần 
Nở tàn cũng mặc hoa xuân 
Vương tôn đã quyết ở luôn chốn này 

Quỳnh Chi phóng dịch
(09/11/2004)


Trở Về   ]