Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

THU TỊCH

Diệp thanh lạc như vũ
Nguyệt sắc bạch tự sương
Dạ thâm phương độc ngọa
Thùy vị phất trần sàng ?

Bạch Cư Dị
Đêm Thu

Lá rơi xào xạc như mưa 
Như làn sương trắng trăng khuya ngập sàn
Gối đơn muốn dỗ giấc nồng
Ai người giũ bụi dọn giường cho ta ?

Quỳnh Chi phóng dịch
(12/02/2004)


Trở Về   ]